W dniu 30 listopada 2022 r. podczas sesji Rady Powiatu Lipskiego zostały wręczone medale osobom, które zostały wyróżnione, ale z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w uroczystości przekazania Ognia Niepodległości. Osoby te odznaczyły się duchem patriotyzmu, a ich działania przyczyniają się dla dobra tego kraju.

Medale wręczył Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski oraz Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

Kapituła Krzyża i Odznaki Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie wyróżnień za zasługi dla Związku Żołnierzy WP nadała złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Tadeuszowi Misiakowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Marcule.
Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju nadała srebrny Medal Społeczny Trud – Obronności Kraju „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” Wojciechowi Krycce – Dowódcy Jednostki Strzeleckiej w Siennie.

Z okazji Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, jak również niedawno obchodzonego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Wojciech Długosz – Prezes Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza ze Starych Gardzienic wyróżnił radnych Powiatu Lipskiego okolicznościową złotą odznaką. Medal otrzymała również Grażyna Maryniak-Gawrylik – Skarbnik Powiatu Lipskiego oraz Małgorzata Szmit – Inspektor Biura Rady Powiatu.
Wojciech Długosz przekazał też Powiatowi Lipskiemu dwa okolicznościowe albumy.

Skip to content