W połowie czerwca wójt Gminy Rzeczniów Pan Karol Burek oraz Skarbnik Gminy Pani Edyta Walczyk wzięli udział w uroczystościach w Przysusze, podczas których odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowania inwestycji i przedsięwzięć gminnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W uroczystym podpisywaniu umów udział wzięli: Pani Anna Moskwa – Minister Środowiska i Klimatu, Pan Marek Ryszka – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie oraz Pan Sławomir Mazurek – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Gmina Rzeczniów otrzymała dofinansowania na realizację następujących zadań:

1. Ekologiczny Piknik Rodzinny w kwocie 30.000,00 zł

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczniów oraz oświetlenia w Zespole Szkół w Rzeczniowie w kwocie 297.000,00 zł. W ramach zadania zostanie wymienione oświetlenie uliczne z opraw sodowych na energooszczędne oprawy w technologii LED w miejscowościach: Aleksandrów, Rybiczyzna, Rzeczniówek, Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa Kolonia, Wincentów, Zawały, Kaniosy i Borcuchy.

3. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 35.000,00 zł

Rzeczniów
Skip to content