Pragnę bardzo gorąco podziękować za każde wsparcie, które nasz samorząd i samorządy gminne powiatu przysuskiego otrzymały w ostatnich latach od polskiego rządu. Pierwszy raz od rozpoczęcia się w Polsce transformacji ustrojowej w 1989 r. samorządy mogą dzięki rządowemu wsparciu inwestycji lokalnych niwelować ogromne zapóźnienia infrastrukturalne oraz realnie wpływać na wyrównywanie poziomu życia pomiędzy Polską, a innymi krajami Unii Europejskiej. Nasz powiat jest charakterystycznym w skali całego kraju przykładem takiej właśnie sytuacji. Współdziałanie rządu i samorządu prowadzi do sytuacji, w której możliwość godnego życia dotyczy każdej części Polski, a jego poziom staje się coraz bardziej bliski państwom zachodnioeuropejskim. – Marian Niemirski, starosta przysuski

Ponad 600 milionów złotych przeznaczył rząd polski na wsparcie mieszkańców naszego powiatu w czasie ostatnich lat. Środki wspierały rodziny, seniorów, osoby niepełnosprawne, przezwyciężanie deficytów społecznych, wsparcie w czasie pandemii i programy rehabilitacyjne po jej zakończeniu.

Gros środków jednak była przeznaczana na działania inwestycyjne samorządów. Samorządowcy budowali i remontowali drogi, placówki edukacyjne i kultury, wspierali odnawianie zabytków, budowali obiekty sportowe i użyteczności publicznej. Realizowane inwestycje odmieniają małe ojczyzny skracając dystans dzielący naszą społeczność od środowisk wielkomiejskich. Tylko w Przysusze trwają obecnie prace inwestycyjne finansowane w dużej części przez fundusze centralne, bez których nie mogłyby one powstać. Największe z obecnie realizowanych inwestycji przekraczają swoją wartością 20 mln zł. Jak na drożdżach rosną budynki Sądu Rejonowego (ok.47 mln zł.), Starostwa Powiatowego (ponad 27 mln zł) i Stadionu Miejskiego dla Samorządowego Klubu Sportowego Oskar (22,5 mln zł). Przewidywany koniec prowadzonych inwestycji ma przypaść na lata 2025 – 2026.

 

Zdjęcia Jarosław Bednarski / Zdjęcia z drona Mariusz Jędrusiński

Skip to content