Ogólnopolskie Zakończenie Roku Szkolnego w nowo wybudowanej siedzibie SOSW w Kozienicach

W ostatnim dniu szkoły, czyli 23 czerwca w powiecie kozienickim odbyło się Ogólnopolskie zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 połączone z uroczystym otwarciem nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.
Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, po czym wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej SOSW. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W wydarzeniu uczestniczyli także Posłowie na Sejm RP: Marek Suski, Agnieszka Górska, Andrzej Kosztowniak, Dariusz Bąk, Radosław Fogiel, Senator RP Stanisław Karczewski, Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Mazowiecki Kurator
Oświaty Aurelia Michałowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący i Radni Rady Powiatu Kozienickiego i Rad Gmin Powiatu, Burmistrz i Wójtowie Gmin Powiatu Kozienickiego, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych Powiatu, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, a przede wszystkim Wychowankowie SOSW wraz z rodzicami, nauczycielami i Dyrektor Ośrodka.
Wyjątkowym punktem uroczystości było wręczenie świadectw i listów gratulacyjnych wyróżniającym się uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którego dokonali Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W związku z zakończeniem roku szkolnego goście przekazali życzenia i gratulacje uczniom SOSW i ich nauczycielom.

Życzę Wam, Waszym rodzicom, dobrych, pięknych wakacji. Odpocznijcie i wracajcie tutaj z uśmiechem na ustach. Wracajcie, bo ta szkoła będzie się o Was dobrze troszczyć, będzie się dobrze opiekować. Jestem o tym przekonany. A w całej Polsce, wszystkich nauczycieli, wszystkich wychowawców proszę, żeby właśnie tak z piękną troską podchodzić do tego największego skarbu naszej ojczyzny, jakim są nasze dzieci i nasza młodzież – mówił Mateusz Morawiecki.

To jest najcenniejszy dar – nasze dzieci, nasi uczniowie nasza młodzież, którą trzeba kształcić przy pomocy znakomitej kadry i w znakomitych warunkach. Ale zanim będziemy kształcić w 2023 i 2024 roku, od 4 września, to życzę wszystkim Państwu, uczniom, nauczycielom, rodzicom, wspaniałego wypoczynku podczas jednych z najdłuższych wakacji – mówił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Podczas wydarzenia goście mieli możliwość obejrzenia wyjątkowego występu uczniów placówki oraz 10-minutowego filmu „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – z Opactwa do Kozienic” opowiadającego o etapach powstawania nowej siedziby szkoły, która tego dnia została otwarta poprzez symboliczne rozwiązanie wstęgi przed głównym wejściem do budynku.
Aby wyrazić wdzięczność osobom, które przyczyniły się do pozyskania dofinansowań, dzięki którym marzenia o budowie nowego budynku szkoły stały się rzeczywistością oraz osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do podjęcia decyzji o budowie szkoły, wręczone zostały pamiątkowe statuetki. – Budowa nowej siedziby SOSW nie byłaby możliwa, gdyby nie wasza pomoc, drodzy goście. Składam zatem ogromne podziękowania za wsparcie naszych starań, które urzeczywistniły marzenia nas wszystkich – podkreślił starosta kozienicki Krzysztof Wolski.

Przypomnieć należy, iż budo- wa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach rozpoczęła się 8 grudnia 2021 roku. Inwestorem jest Powiat Kozienicki. Nowo powstały budynek jest nowoczesny, w pełni ekologiczny: z pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi. Posiada dwie kondygnacje. Szkoła przeznaczona jest dla 100 uczniów i internat dla 60 osób. Obiekt podzielony jest na kilka obszarów: część szkoły, która zawiera sale dydaktyczne, administrację, zaplecze kuchenne ze stołówką, bibliotekę, świetlicę, salę gimnastyczną i zaplecze sanitarno-szatniowe; internat, w skład którego wejdą pokoje sypialne, świetlice, aneks kuchenny; część techniczna z hydrofornią. Całość przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Szacunkowy koszt budowy wyniesie ok. 26 mln zł, z czego 16 mln pochodzi z dotacji z rezerwy Budżetu Państwa na lata 2022-2023, prawie 1 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a ok. 4 mln zł przekazał Powiatowi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Ogólnopolskie Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

– Wszyscy, którzy wspierali nas w działaniach na rzecz budowy nowego budynku SOSW w Kozienicach, tj. Urząd Marszałkowski, a także strona rządowa, parlamentarzyści PiS Ziemi Radomskiej cieszą się razem z nami z powstania tak wspaniałej i długo wyczekiwanej inwestycji, gdyż nie wyobrażali sobie, że tak ogromny i okazały obiekt, który będzie cieszył zarówno dzieci, jak i nauczycieli powstał w tak krótkim czasie. Dodatkowo słowa uznania kieruję do Wykonawcy inwestycji, który jej realizację traktował poważnie i wszystkie etapy prac wykonywał zgodnie z terminami. Wyrażam przekonanie, że obiekt, który powstał, przez wiele, wiele lat będzie służył dzieciom ze specjalnymi potrzebami, którym należą się godne warunki do nauki i rozwoju.

Krzysztof Wolski

starosta kozienicki

Ogólnopolskie Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023
Skip to content