Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Jawor Solecki-Pawliczka-Michałów na odcinku od Jaworu Soleckiego do końca miejscowości Wyględów o długości 2,3 kilometra. Wykonywana jest m.in. podbudowa pod poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni. Przebudowa tego odcinka drogi możliwa jest dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz współpracy finansowej z Gminą Sienno. Wartość zadania wynosi 2,3 miliona złotych, z czego dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład to 1,96 miliona, a środki przekazane przez Gminę Sienno to 150 tysięcy złotych, a powiatu lipskiego – ponad 221 tysięcy złotych.

Z kolei w Krępie Kościelnej, przy drodze powiatowej Leszczyny-Krępa Kościelna, trwała budowa 400 metrów chodnika. Inwestycja była możliwa dzięki podpisanej umowie między Powiatem Lipskim a Miastem i Gminą Lipsko. Samorząd miejski przekazał środki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac, natomiast resztę kosztów tj.: robocizna, praca sprzętu, nadzór, beton, piasek pokryje samorząd powiatowy. Prace wykonują pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.

Prace były prowadzone również na drodze powiatowej Marianów-Rybiczyzna na odcinku Ciecierówka – skrzyżowanie z drogą wojewódzką 747 w miejscowości Pasztowa Wola. Jest to jeden z odcinków dróg powiatowych, realizowanych na terenie Gminy Rzeczniów, współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Polski Ład, Urzędu Gminy Rzeczniów oraz środków własnych Powiatu Lipskiego.

Skip to content