W dniu 08.03.2023 r. w internacie Zespołu Szkół Nr 2 im Ludwika Skowyry w Przysusze odbyły  się XXIII powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami turnieju był zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przysusze oraz Komenda Powiatowa PSP w Przysusze. Przewodniczący jury bryg. Artur Kucharski z KP PSP w Przysusze, członkowie: mł. bryg. Radosław Dyl Z-ca D-cy JRG PSP w Przysusze oraz Dh Szymon Niemirski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Przysusze .

W turnieju łącznie wzięło udział 28 uczniów ze szkół z terenu powiatu.. Eliminacje przeprowadzone były w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe (klasy I-IV oraz klasy V-VIII) i szkoły ponadpodstawowe. W każdej grupie wiekowej uczestnicy musieli zmierzyć się z testem składającym się z 31 pytań jednokrotnego wyboru. Następnym etapem turnieju były zmagania ustne gdzie trzeba było odpowiedzieć na trzy wylosowane pytania.

Klasyfikacja ostateczna przedstawia się następująco:

I grupa  (klasy I-IV szkoły podstawowe): Amelia Jędrzejczak  –  PSP w Rozwadach, Maksymilian Siara  –  PSP Nr 2 w Przysusze, Igor Sęk  –  PSP w Skrzyńsku.

II grupa  (klasy V – VIII szkoły podstawowe): Krystian Stachurski  –  PSP w Kłudnie, Stanisław Wijatkowski –  PSP w Skrzyńsku, Miłosz Głuch –  PSP w Rzucowie,

III grupa  (szkoły ponadpodstawowe), Dominik Kozłowski – ZS nr 2 Przysucha,  Mateusz Gawryś – ZSPiMS Lipiny, Amelia Biskup – ZS nr 2 Przysucha.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki. Opiekunowie uczniów otrzymali pamiątkowe dyplomy. Tradycyjnie nagrodą uhonorowano także najmłodszego uczestnika turnieju tj. Amelię Jędrzejczak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach.

Nagrody i upominki ufundowali włodarze samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych, ZPOW HORTEX, Piekarnia Krzysztof i Wojciech Niemirscy w Odrzywole.

Osoby które zajęły pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej zakwalifikowały się na eliminacje wojewódzkie które odbędą się w kwietniu 2023 r.  

Opracował Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze bryg. Artur Kucharski

Skip to content