W dniach 16-17 listopada br. na terenie powiatu lipskiego odbyło się powiatowe ćwiczenie obronne p.k. POWIŚLE 2022. Celem ćwiczenia, którym kierował Starosta Lipski, było sprawdzenie poziomu przygotowania kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz gmin powiatu lipskiego do realizacji zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

W pierwszym dniu ćwiczenia zostało sprawdzone funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów w ramach Stanowisk Kierowania ćwiczących jednostek organizacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. We współdziałaniu z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Radomiu została przeprowadzona akcja kurierska w ramach mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Na terenie każdej z gmin wystąpiła określona sytuacja kryzysowa, którą rozwiązywali ich szefowie przy pomocy Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

W drugim dniu ćwiczenia zostały sprawdzone praktycznie procedury działań ratowniczych, przyjęte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Podczas epizodu praktycznego ćwiczenia, przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji , oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej sprawdzane były działania służb ratowniczych związane z odbiciem zakładników z rąk terrorystów. Scenariusz tego epizodu realizowany był na terenie Starostwa Powiatowego w Lipsku. Akcja ratownicza prowadzona siłami Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego zawierała takie elementy jak: ewakuacja pracowników starostwa, odbicie zakładników, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Końcowym elementem ćwiczenia była konferencja główna na której; Burmistrzowie, Wójtowie oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili kierownikowi ćwiczenia – Staroście, informacje ze stanu realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej praz działań ratowniczych prowadzonych po wystąpieniu sytuacji kryzysowych.

Skip to content