Rozmowa ze starostą Marianem Niemirskim o możliwościach rozwojowych powiatu przysuskiego.

Ziemia Przysuska – Panie starosto, jako mieszkaniec powiatu zauważam w ostatnim czasie wiele rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych. W samej Przysusze są trzy duże place budowy realizowane przez samorządy. Podobnie dzieje się we wszystkich gminach powiatu. Skąd tak duża aktywność inwestycyjna ?

Starosta Marian Niemirski – Rzeczywiście wiele potrzeb społeczności lokalnych jest obecnie realizowanych przez samorządy, a nasz powiat stał się na przestrzeni ostatniego roku wielkim placem budowy. Budujemy drogi, szkoły, obiekty użyteczności publicznej i sportowe. Realizujemy inwestycje w gospodarkę wodną, zmieniamy źródła energii na ekologiczne, prowadzimy inwestycje stricte komunalne typu sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. To wszystko zmienia jakość życia mieszkańców powiatu.

ZP – jaka jest finansowa skala realizowanych przedsięwzięć ?

M.N. – Tylko ostatnio przyjęte w naszym powiecie do realizacji projekty mają łączną wartość ponad 179 mln zł. z czego samorządy lokalne finansują ok. 24 mln zł, a rząd polski dokłada 155 mln zł., czyli więcej niż 86 % całkowitej wartości zaplanowanych przez nas działań. Nasze budżety finansują więc nie więcej niż 14 % tego procesu inwestycyjnego. To tylko ostatnie zatwierdzone do realizacji projekty. Łącznie na przestrzeni ostatnich lat gminy i powiat otrzymały w postaci wsparcia ponad 0,5 mld zł na programy społeczne i inwestycje.

ZP – Jakie to inwestycje panie Starosto ?

M.N. – Drogi powiatowe – 24 mln zł., rozbudowa budynku starostwa powiatowego – 27 mln zł., budowa sądu i prokuratury w Przysusze – prawie 50 mln zł., przebudowa stadionu MKS „Oskar” w Przysusze – ponad 20 mln zł., sieci kanalizacyjne w gminach Gielniów i Potworów 19 mln zł., termomodernizacja i odnawialne źródła ciepła na budynkach edukacyjnych w gm. Wieniawa blisko 10 mln zł., budowa zbiornika w Wysokinie – 15,5 mln zł., Utworzenie kampusu szkolenia militarnego w Liceum Kadetów RP Lipinach prawie 6 mln zł., i ostatni zatwierdzony projekt: Budowa Branżowego Centrum Umiejętności przy ZS nr 2 w Przysusze 12 mln. zł. To oczywiście nie wszystko. Nie można nie wspomnieć o przebudowie zbiornika w Nieznamierowicach i przebudowie budynku szkoły muzycznej w Ruszkowicach. Rząd polski wspiera naszą społeczność nie tylko poprzez bardzo wysokie dofinansowania do tzw. „twardych” inwestycji. Pamiętać należy, że w naszym powiecie tarcze covidowe przekazane lokalnym przedsiębiorcom wyniosły w czasie pandemii łącznie ok. 23 mln zł., a realizacja tylko jednego programu społecznego – 500+ – to kolejne 10 mln zł. rocznie. Praktyka udowadnia, że można się w Polsce rozwijać i dbać o ludzi nawet w najmniejszych społecznościach lokalnych.

ZP – Kwoty finansujące inwestycje są ogromne. Skąd takie pieniądze w naszym biednym regionie ?

M.N. – Rzeczywiście tak wielkich kwot żaden rząd wcześniej nie stawiał w dyspozycji samorządów nigdy. Wszyscy jesteśmy za taką skalę wsparcia bardzo wdzięczni. Ale trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że tego typu współpraca samorządów z władzą centralną jest możliwa, kiedy obie strony mają te same priorytety i współdzielą wartości. Ja mam ten wielki przywilej, że mogę jako starosta w sposób niejako naturalny, choć absolutnie nieformalny pełnić zaszczytną dla mnie rolę lidera w naszej lokalnej samorządowej rodzinie i wspierać poprzez posiadane możliwości wszystkie projekty prorozwojowe – zarówno te realizowane przez powiat, jak i te, które realizują gminy. Bardzo dziękuję wszystkim gospodarzom gmin za owocną współpracę i zrozumienie, realizowane bez względu na prezentowane przez nas polityczne sympatie. W naszej rodzinie potrafimy się politycznie różnić, ale też efektywnie współpracować.

ZP – Które z tych projektów są panu specjalnie bliskie i dlaczego ?

M.N. – Wszystkie są mi bliskie i bardzo mnie cieszą, ale wymienię kilka, ponieważ one ilustrują jak pozytywne mogą być efekty dobrej współpracy na różnych szczeblach funkcjonowania struktur władzy samorządowej i rządowej. Pierwszy projekt to budowa budynku sądu i prokuratury za prawie 50 mln zł. Inwestycję realizuje w Przysusze Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednak bez bardzo intensywnego zaangażowania z naszej strony i moich wielu spotkań, rozmów, czasem wręcz burzliwych, pewnie nie doszłoby do tej budowy. Ten proces trwał wiele lat i musiałem się wielokrotnie mierzyć z różnymi niemożliwościami. Jednak w chwilach trudnych wiedziałem, że mogę liczyć na zrozumienie zarówno Pana Ministra Sprawiedliwości i jego najbliższych współpracowników, a efekt tej współpracy widać już w Przysusze. Drugi projekt to przebudowa stadionu MKS Oskar Przysucha, który jest realizowany przez Gminę i Miasto Przysucha. Moje zaangażowanie w ten projekt wynikało z obietnicy, jaką złożyłem środowisku sympatyków klubu i mieszkańcom. Myślę, że mogę z satysfakcją stwierdzić, widząc, jak stadion obecnie wygląda, że słowa dotrzymałem, a gmina otrzymała kilkunastomilionową dotację. Trzeci i czwarty projekt to oświata. Campus wojskowy w Lipinach i Branżowe Centrum Umiejętności przy ZS 2 w Przysusze. Łącznie ponad 18 milionów zł. na lepszą oświatę w naszym powiecie. W przysuskim BCU powstanie unikatowy w skali całej Polski ośrodek szkolący diagnostów i mechaników samochodowych. Jedno jednak należy podkreślić – nic nie byłoby możliwe, bez pomocy polskiego rządu. Za tą pomoc bardzo dziękuję.

Skip to content