Ponad 12,4 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego z regionów: radomskiego, siedleckiego i warszawskiego w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z rezerwy celowej i ogólnej.

Wśród dofinansowanych samorządów znalazł się Powiat Lipski, który otrzymał 880 tys. zł na zakup układarki do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.

Uroczystość podpisania umów z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego odbyła się 25 listopada br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

W wydarzeniu uczestniczyli: Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski, Maria Węgrzecka – Wicestarosta Powiatu Lipskiego oraz Grażyna Maryniak-Gawrylik – Skarbnik Powiatu Lipskiego.

Zdjęcia: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Lipsku

Podpisanie umowy dotacja
Skip to content