W dniu 12 stycznia 2023 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki – Konstanty Radziwiłł podpisał łącznie 31 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Do Powiatu Lipskiego na mocy porozumienia z Powiatami: Ostrowieckim, Opolskim, Opatowskim, Radomskim oraz Miastem Radom (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości ponad 5,7 mln zł na uruchomienie 31 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 1046,2 km. Ponadto do Powiatu Lipskiego na mocy porozumienia z Powiatami: Zwoleńskim, Radomskim oraz Miastem Radom (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości ponad 1,4 mln zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 157 km.

Umowę podpisali przedstawiciele Powiatu Lipskiego: Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, Wicestarosta Powiatu Lipskiego – Maria Węgrzecka oraz Skarbnik Powiatu Lipskiego – Grażyna Maryniak-Gawrylik.

Cieszymy się, że mieszkańcy gmin naszego powiatu, będą mogli korzystać z nowych połączeń.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Zdjęcia: MUW w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Lipsku

Dopłata autobusy
Skip to content