Długo wyczekiwana przez mieszkańców powiatu kozienickiego przebudowa drogi powiatowej Kozienice – Wólka Tyrzyńska na odcinku Kozienice – Dąbrówki wreszcie staje się faktem. Jej realizacja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które otrzymał samorząd Powiatu Kozienickiego.

Wartość całej inwestycji to 11,6 miliona złotych, w tym blisko 7,6 miliona to kwota dofinansowania, jaką Powiat Kozienicki uzyskał na jej realizację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny Powiatu to niewiele ponad 4 miliony złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do października 2024 roku.

Kolejnymi ważnymi inwestycjami, na które Powiat Kozienicki otrzymał dofinansowanie to budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach oraz przebudowa oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego. Inwestycje te otrzymały wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budowa boiska wielofunkcyjnego to ponad 1 milion złotych, a  wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023” to kwota 297 tysięcy złotych, zaś kolejne 261 tysięcy złotych to wkład własny samorządu powiatowego. Powiat złożył także wniosek o pozyskanie pozostałej kwoty potrzebnej do realizacji zadania z rezerwy budżetu państwa.

Z kolei całkowita wartość przebudowy oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego opiewa na kwotę blisko 120 tysięcy złotych, z czego niemal 84 tysiąca złotych stanowi dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla Klimatu 2023”.

Przebudowa kolejnej drogi powiatowej znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto inwestycja ta wpłynie na rozwój spójnej sieci dróg na terenie powiatu kozienickiego, co przełoży się na efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego oraz towarowego.

Krzysztof Wolski

Starosta kozienicki

Skip to content