Koniec każdego roku budżetowego to czas podsumowań i analiz, ale także planów i prognoz na przyszłość. Nie inaczej jest w Powiecie Białobrzeskim, gdzie Zarząd Powiatu przygotował już projekt budżetu na 2023 rok.

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu przedkłada projekt Uchwały Budżetowej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania i weryfikacji. Jestem dobrej myśli, że wszystko uzyska pozytywną opinię i ostatecznie Rada Powiatu podejmie budżet, naszym zdaniem dobry i przemyślany budżet na niełatwe czasy – mówi starosta Sylwester Korgul.
    W ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizowanie następujących inwestycji:
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wyśmierzyce – Paprotno – Olszowa na odcinku od km 3+430 do km 6+270 o długości 2,840 km”,
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec – Wyborów w miejscowości Boże o długości 955m”,
  • „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce
  • „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce” (inwestycja ta obejmie poszczególne zadania: budowa chodnika w Łępinie, przebudowa drogi w miejscowości Ksawerów Nowy, przebudowa drogi relacji Falęcice – Adamów wraz z budową ciągu – pieszo rowerowego, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jasionna, przebudowa ul. Kościelnej w Wyśmierzycach)
  • „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Radzanów” 
(w ramach tego zadania zostanie przebudowana droga powiatowa relacji Zacharzów – Smardzew)
  • „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury sportowej”. (w ramach tego zadania zostanie zmodernizowany budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej, kotłownie w DPS w Niedabylu i filii Starostwa Powiatowego oraz ORLIK przy ZSP w Białobrzegach).

W ramach budżetu w 2023 roku Powiat przekaże 15 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach”. Zarząd Powiatu planuje także zamontować klimatyzację w budynkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także zakupić kserokopiarkę dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białobrzegach.

– Wspólnie z członkami Zarządu Powiatu przewidzieliśmy dochody na poziomie prawie 65 milionów złotych, natomiast wydatki według prognoz wyniosą 66 milionów. Rekordową sumę odnotowano po stronie dochodów i wydatków majątkowych, ponieważ na inwestycje Powiat Białobrzeski w 2023 roku przeznaczy ponad 24 miliony złotych. Liczne programy rządowe, z których możemy pozyskiwać dofinansowanie pomagają nam w działalności inwestycyjnej. Dzięki tym środkom możemy modernizować infrastrukturę drogową, budynki użyteczności publicznej czy infrastrukturę sportową. Wszystko to składa się na zrównoważony rozwój Powiatu Białobrzeskiego.

Sylwester Korgul

starosta białobrzeski

Skip to content