W tej kadencji nowych władz powiatu realizowana jest rekordowa liczba inwestycji drogowych. Gdzie powstaną?

W ramach pozyskanej przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego rządowej dotacji są realizowane kolejne dwie przebudowy ważnych dróg powiatowych. Działania te wpisują się w duży, wieloletni program modernizacji infrastruktury drogowej na Ziemi Białobrzeskiej, który rozpoczął się z 2018 roku.

Pierwsze przedsięwzięcie to modernizacja drogi w Gminie Wyśmierzyce –  relacja Paprotno – Olszowa na odcinku o długości 2,8 kilometra. Zakres robót obejmować będzie: wykonanie nowej nawierzchni; wykonanie jednego, wyniesionego skrzyżowania oświetlonego lampami solarnymi; wykonanie przepustów pod zjazdami i koroną jezdni; wykonanie poboczy; oczyszczenie rowów i przepustów; montaż barier ochronnych stalowych; elementy odwodnienia drogi; wykonanie zatoki autobusowej wraz z montażem wiaty przystankowej. Wykonawcą została firma ZYKO-DRÓG z Radomia.

Drugą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej relacji Stromiec – Wyborów w miejscowości Boże. Zakres inwestycji będzie obejmował m.in.:  ułożenie asfaltu wraz z chodnikiem na odcinku o długości 1 km (od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Augustowa), budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole oraz wykonanie niezbędnych elementów odwadniających drogę. Wykonawcą została firma „Dado” Mateusza Praska z Radomia.

Łączna kwota obu inwestycji wynosić będzie 4 476 481,21 zł. Dofinansowanie na ten cel pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny został zapewniony przez Radę Powiatu Białobrzeskiego, Gminę Stromiec oraz Gminę Wyśmierzyce.

W gminie Promna

Członkowie Zarządu powiatu na bieżąco monitorują postępy prac budowlanych na drogach. Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk oraz Leszek Gałkowski odwiedzili teren Gminy Promna. Na drodze relacji Falęcice – Adamów trwały prace związane z układaniem warstw masz asfaltowej. W związku z tym droga pozostaje zamknięta, a ruch został skierowany objazdem. – Realizacja tych prac to spełnienie naszych zobowiązań składanych wielokrotnie samorządowi Gminy Promna: na sesjach Rady Gminy, w rozmowach z mieszkańcami. To już kolejna inwestycja na terenie naszej gminy. – mówi członek Zarządu Powiatu Leszek Gałkowski.

Wzdłuż drogi ułożony został już pełnowymiarowy chodnik. Po ułożeniu asfaltu przyjdzie czas na ułożenie poboczy, a także oznakowanie pionowego i poziomego.

W gminie Wyśmierzyce

Na terenie Gminy Wyśmierzyce w trakcie przebudowy jest odcinek drogi powiatowej relacji Paprotno – Olszowa. Plac budowy odwiedzili ostatnio przedstawiciele samorządów: starosta Sylwester Korgul, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Górzyńska, burmistrz Wojciech Sępioł oraz radna Justyna Urbańczyk. Przebudowa tego odcinka to dokończenie przebudowy drogi łączącej Wyśmierzyce, Paprotno i Olszową. To również droga równoległa dla drogi krajowej numer 48.

W trakcie prac ułożone zostaną dwie warstwy asfaltu, wykonane zostaną wyniesione skrzyżowanie, zjazdy do posesji oraz pobocza. Trwała również budowa infrastruktury odwodnieniowej oraz usuwanie zbędnych krzewów.

Inwestycje drogowe 2023

Przebudowa drogi powiatowej Sucha – Stawiszyn – Branica wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej (4,2 km), przebudowa drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Białobrzegach (1,1 km), przebudowa drogi powiatowej relacji Stara Błotnica – Kadłub (4 km), przebudowa drogi powiatowej relacji Kadłubska Wola – Młodynie Górne (4,6 km), przebudowa drogi powiatowej relacji Falęcice – Adamów wraz z budową chodnika (3 km), przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Łępin (1 km), przebudowa drogi powiatowej ul. Kościelna w Wyśmierzycach (300 m), przebudowa drogi powiatowej relacji Smardzew – Zacharzów (2 km drogi oraz 400 m chodnika), przebudowa drogi powiatowej relacji Olszowa – Paprotno (2,8 km), przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Boże wraz z budową chodnika (1 km), przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ksawerów Nowy (1,6 km), przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Grotki (500 m), przebudowa drogi powiatowej relacji Jasionna – Branica (1 km).

– Łączna wartość prac drogowych w 2023 roku to ponad 25,5 miliona złotych, z czego 22 miliony złotych pochodzą ze źródeł zewnętrznych pozyskanych przez Zarząd Powiatu: Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jedna inwestycja dofinansowana została ze źródeł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  Jestem przekonany, że kompleksowo zmodernizowane drogi będą dobrze służyć mieszkańcom Ziemi Białobrzeskiej.

Sylwester Korgul

starosta białobrzeski

Skip to content