1,5 miliona złotych dotacji na drogi w powiecie przysuskim

Ponad 17,7 milionów złotych dla samorządów z województwa mazowieckiego, prawie 19,5 kilometrów dróg lokalnych w pięciu subregionach, w tym radomskim – a wszystko to w ramach umów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisał je m.in. samorząd powiatu przysuskiego.

Uroczystość podpisania umów z udziałem wojewody Konstantego Radziwiłła odbyła się 17 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Tego dnia starosta przysuski Marian Niemirski wraz ze skarbnik Ewą Białecką i wicestarostą Markiem Kiliankiem podpisał dokumenty na wykorzystanie ponad 1,5 miliona złotych na inwestycje drogowe. Dofinansowanie otrzymały dwie inwestycje z powiatu przysuskiego na łączną kwotę 1 524 334,96 złotych z przeznaczeniem na: remont drogi powiatowej Ruski Bród – Hucisko – granica województwa oraz remont drogi powiatowej Gielniów – Gałki – Zielonka.

To są drogi niezbędne dla mieszkańców, a które dotychczas były poza zasięgiem inwestowania. To jest niezwykle istotne, tym bardziej, że po latach nieuczestniczenia państwa jako struktury w procesach samorządowych, w ostatnich latach rząd polski wspiera aktywność samorządową na wiele sposobów. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest tylko jednym z licznych narzędzi wspierania inwestycyjnych inicjatyw samorządowych. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy się w gronie beneficjentów. Pragnę pogratulować wszystkim współpracownikom, którzy przygotowywali bardzo dobre wnioski. Dla całej społeczności powiatu jest niezmiernie ważne, abyśmy potrafili skorzystać z każdej nadarzającej się okazji do wzmacniania infrastruktury, służącej poprawie jakości życia mieszkańców – powiedział starosta Marian Niemirski.
(red)

Skip to content