14 lipca 2023 r. premier Mateusz Morawiecki z ministrem Piotrem Glińskim ogłosili rozstrzygnięcie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednym z największych beneficjentów tego programu w regionie radomskim jest powiat Przysuski, na terenie którego aż 10 obiektów zabytkowych zostanie wyremontowanych dzięki dofinansowaniom uzyskanym w tej transzy programu. Rząd zapowiada dalsze wsparcie dla przywracania dawnego blasku obiektom kultury.

Przekazane pieniądze mają służyć inwestycjom związanym z z ochroną zabytków i opieką nad obiektami kultury. Program jest adresowany bezpośrednio do jednostek samorządowych, które sprawują pieczę nad obiektami dziedzictwa kulturowego na swoim terenie i wspierają w tym względzie ich właścicieli. W naszym powiecie uzyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki finansowe zostaną przeznaczone na prace renowacyjne w obiektach sakralnych. Poniżej prezentujemy listę beneficjentów zakwalifikowanych do realizacji przedsięwzięć renowacyjnych oraz wartość projektów.: Powiat Przysuski:

  1. Renowacja ołtarza głównego wraz z barokowym obrazem Marii Magdaleny w zabytkowym kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych – 176 400,00 złotych. 2. Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Odrzywole – 850 000,00 złotych. 3. Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku – 196 000,00 złotych. Łącznie: 1 mln 222 tys. 400 złotych. Gmina Gielniów: 4. Prace konserwacyjne i remontowe chóru w kościele pod wezwaniem błogosławionego Władysława z Gielniowa – 490 000,00 złotych.
  2. Gmina Gielniów – Renowacja organów w kościele pod wezwaniem błogosławionego Władysława z Gielniowa – 490 000,00 złotych. Łącznie: 980 tys. złotych. Gmina Odrzywół: 6. Renowacja dwóch bocznych ołtarzy z końca XVIII wieku w zabytkowym kościele w Łęgonicach Małych – 216 580,00 złotych. 7. Docieplenie stropu, uszczelnienie i konserwacja okien w neogotyckim kościele parafialnym w Odrzywole – 1 048 698,00 złotych. Łącznie: 1mln 265 tys. 278 złotych. Gmina i Miasto Przysucha: 8. Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Przysusze – etap I – 788 900,00 złotych. 9. Termomodernizacja kościoła parafialnego pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
    w Smogorzowie – 204 737,80 złotych Łącznie: 993 tys. 637,8 zł. Gmina Wieniawa: 10. Remont konserwatorski elewacji kościoła pod wezwaniem świętego Szczepana w Skrzynnie – 1 000 041,00 złotych.
Skip to content