Samorząd Nowego Miasta nad Pilicą pozyskał największe jak dotąd w historii dofinansowanie na realizację inwestycji.

– Pozyskane przez nas środki jednoznacznie wytrącają argumenty naszym przeciwnikom, którzy tak chętnie w swoich wypowiedziach szkalują nasze poczynania i sieją ferment – mówi Mariusz Dziuba, burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą.

Pod koniec maja, podczas sesji Rady Miejskiej, nastąpiło podpisanie umów z wykonawcami na realizację zadań finansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dokumenty zostały podpisane podczas sesji Rady Miejskiej, w obecności marszałka Stanisława Karczewskiego, burmistrza Mariusza Dziuby, przewodniczącego Tomasza Pietruchy i przedstawiciela firmy Artom Budownictwo z Tomaszowa Mazowieckiego oraz dyrektora szkoły w Żdżarach Pawła Reka.

Podpisane umowy na realizację zadań opiewały na łączną kwotę ponad 13,1 milionów złotych, z czego aż 10,7 miliona to pozyskane przez władze miasta i gminy środki zewnętrzne.

– Chcielibyśmy serdecznie podziękować parlamentarzystom Ziemi Radomskiej na czele z Panem Marszałkiem Stanisławem Karczewskim za mobilizację do składania wniosków oraz pomoc i wsparcie w ich pozyskaniu. Dzięki państwa zaangażowaniu nasza gmina ma szansę stale się rozwijać – dodał burmistrz Mariusz Dziuba.

Jakie inwestycje?

  1. rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą (wartość 5.989.124,62 zł, z czego rządowe dofinansowanie to 5.043.802,52 zł),
  2. rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary (wartość 5.680.136,69 zł, z czego dofinansowanie to 4.329.756,90 zł),
  3. remont strażnicy OSP w Gostomi na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR (wartość 266.910 zł, z czego dofinansowanie 176.400 zł),
  4. przebudowa drogi gminnej Waliska-Borowina w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomi (wartość 1.220.056,83 zł z czego dofinansowanie 1.176.000 zł).
Nowe Miasto nad Pilicą - inwestycje
Skip to content