Na terenie powiatu lipskiego istnieje kilka instytucji stanowiących wsparcie dla osób potrzebujących w różnym wieku, stanie zdrowia i przystosowania społecznego. To między innymi: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, czy Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku „Słoneczny Dom” oraz „Dworek Uroczysko” w Łaziskach. Każda z jednostek może liczyć na wsparcie ze strony powiatu w postaci realizacji bieżących potrzeb lub dążenia do realizacji inwestycji pozwalających na zapewnienie podopiecznym jak najlepszych warunków.

 

Zdjęcia Starostwo Powiatowe w Lipsku

Narodowe Czytanie z Pierwszą Damą w nowym Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnym w Lipsku

W połowie września Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odwiedziła Lipsko, gdzie wspólnie z pensjonariuszami nowo otwartego Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego czytała „Ballady i Romanse”. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia ośrodka i rozmów z jego mieszkańcami.

Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne ma za zadanie wsparcie osób z niepełnosprawnościami w formie pobytu całodobowego. Inwestycja powstała w ramach zadania realizowanego z programu „Centra Opiekuńczo–Mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jej otwarcie miało miejsce 1 września. Pobyt w placówce umożliwia osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności samodzielne i godne funkcjonowanie oraz wpływa na poprawę jakości życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy programu mają zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z ich wieku i stanu zdrowia, jak również całodobowe zamieszkanie wraz z wyżywieniem.

Podopieczni ośrodka opowiadali Pierwszej Damie o wielkiej zmianie życiowej, jaką jest nowe miejsce zamieszkania, o nawiązanych znajomościach, ludzkiej życzliwości i indywidualnych potrzebach każdego z seniorów.

– Cieszę się, że mają Państwo tu tak wspaniałe warunki i opiekę. Dziękuję Państwu za serdeczne przyjęcie, za podzielenie się swoimi życiowymi historiami, mam nadzieję, że znajdą Państwo tu swój drugi dom – mówiła Małżonka Prezydenta.

Pierwsza Dama rozmawiała także z przedstawicielami władz powiatowych: Starostą Lipskim Sławomirem Śmieciuchem, Wicestarostą Powiatu Marią Węgrzecką, Członkami Zarządu Powiatu Zbigniewem Ostrachem oraz Lucyną Gaik i Przewodniczącym Rady Powiatu Lipskiego Józefem Sosnowskim, którym pogratulowała bardzo udanego przedsięwzięcia. Rozmawiano o rozwoju polskiej wsi, jej potrzebach i nowych inwestycjach, jak przedszkola, żłobki czy ośrodki dla seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy centrum, do których Agata Kornhauser–Duda zwróciła się ze słowami wdzięczności za ich niezwykle potrzebną, pełną ciepła, serdeczności i profesjonalizmu pracę.

Całkiem nowa jednostka

Centrum to nowa jednostka na mapie placówek pomocowych w powiecie lipskim, która powstawała zupełnie od podstaw od 2021 roku. Z pewnością wpłynie na poprawę warunków życia osobom z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zatrudnienie w placówce znalazło 14 osób z powiatu.

W uroczystym i jednocześnie symbolicznym wydarzeniu, czyli wbiciu łopaty pod budowę obiektu, które odbyło się 30 czerwca 2021 r., uczestniczyli między innymi parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: Marek Suski i Andrzej Kosztowniak oraz wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

– Naszą powinnością jako parlamentarzystów, ale myślę, że również wszystkich Polaków, łącznie z władzami samorządowymi jest to, aby zadbać o każdy kawałek naszego kraju, w każdym wymiarze. Ten wymiar, który dzisiaj obserwujemy, bardzo ludzki, związany z możliwością pomocy drugiemu człowiekowi jest udziałem nas wszystkich – powiedział poseł Andrzej Kosztowniak.

– Po tych inwestycjach infrastrukturalnych, są również inwestycje w te najsłabsze osoby, w osoby niepełnosprawne. W to, żeby one miały też możliwość rozwoju, żeby była możliwość zapewnienia im dobrych warunków – powiedział wówczas wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

– Następuje zrównoważony rozwój kraju, bo dzięki rządowi Zjednoczonej Prawicy strumienie finansów płyną również do „Małych Ojczyzn”, takich jak Lipsko. Szczególne podziękowanie ślę Posłowi na Sejm – Markowi Suskiemu, który poczynił wiele starań, by ta inwestycja została zrealizowana. Teraz możemy udzielić wsparcia dla naszych mieszkańców, poprzez zwiększenie dostępności usług leczniczych. Jest to skuteczna i wygodna, wręcz domowa rehabilitacja pod okiem wykształconych opiekunów.

Sławomir Śmieciuch

starosta lipski

Narodowe Czytanie Lipsko

Rządowa dotacja na działalność

Głównym celem utworzenia Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), mają zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Mieszkańcy COM w Lipsku, czyli 20 osób, mają do dyspozycji 12 pokoi (4 jednoosobowe oraz 8 dwuosobowych – 15 m2 wraz z łazienką na każdego mieszkańca), ze wszystkimi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Powiat Lipski otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 792 191 zł na wybudowanie i wyposażenie Centrum. Na dalsze funkcjonowanie Powiat Lipski otrzymał dofinansowanie w kwocie 402 tysięcy złotych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Skip to content