Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski 17 lutego br. podpisał trzy umowy z przedstawicielami dwóch powiatów i jednej gminy na funkcjonowanie Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych w 2023 roku, na łączną kwotę ponad 3,2 mln zł.

Dofinansowanie na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w 2023 roku na łączną kwotę 3 222 110,40 zł otrzymają:

  • Powiat Lipski – 1 206 000,00 zł,
  • Gmina Zaręby Kościelne – 1 088 294,40 zł,
  • Powiat Mławski – 927 816,00 zł.

Umowę podpisali przedstawiciele Powiatu Lipskiego: Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, Wicestarosta Powiatu Lipskiego – Maria Węgrzecka oraz Skarbnik Powiatu Lipskiego – Grażyna Maryniak-Gawrylik.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Lipsku przewidziane jest dla 20 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w formie pobytu całodobowego.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to jeden z resortowych programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Zdjęcia: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Podpisanie umowy COM
Skip to content