Pielęgniarki z Lipska

W Lipskim Centrum Kultury odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Obchody rozpoczęły się od powitania przybyłych gości przez dyrektor Marię Chmielnicką.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych oraz kadra kierownicza Szpitala Powiatowego w Lipsku. Gośćmi obchodów byli Tomasz Sławatyniec, dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Małgorzata Sokulska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Nie zabrakło też Sławomira Śmieciucha, starosty lipskiego wraz z przedstawicielami Rady Powiatu oraz Jacka Wielorańskiego, burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, a także przedstawicieli placówek samorządowych w Lipsku. 

Podczas uroczystości nie obyło się bez życzeń, podziękowań i wzruszeń. Dyrektor szpitala, wielokrotnie podkreślała, jak ważna w obecnym czasie, szczególnie podczas pandemii, jest rola przedstawicieli tych zawodów. Przybyli goście dziękowali lipskim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym za trud wkładany w wykonywanie pracy wymagającej odpowiedzialności, zaangażowania i poświęcenia. W części artystycznej odbył się występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. 

Skip to content