Hala sportowa to jedna z największych inwestycji w historii władz samorządowych Gminy Rusinów. Na ten dzień czekało wiele pokoleń mieszkańców tej gminy. Budowa hali trwała dwa lata, a inwestycja została sfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska w kwocie ponad 5 milionów złotych, kolejne 500 tysięcy złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 200 tysięcy z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.
Uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektu miało miejsce pod koniec listopada w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Organizatorem uroczystości był wójt gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie Dariusz Ciecierski. Na wstępie odśpiewano hymn państwowy.

Wójt Wesołowski powitał przybyłych na uroczystość gości, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz przypomniał historię budowy hali. Szczególne podziękowania skierował do marszałka Stanisława Karczewskiego i starosty przysuskiego Mariana Niemirskiego za pomoc w pozyskaniu środków na budowę hali. Złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak okazałego obiektu. Zwracając się do uczniów życzył im, aby wykorzystali to wspaniałe miejsce do rozwijania umiejętności, sprawności, a także kształtowania charakterów.

Ceremonii poświęcenia hali sportowej i krzyża ufundowanego przez Radę Rodziców dokonał Ks. Biskup Marek Solarczyk. Uroczystego przecięcia wstęgi i tym samym inauguracji otwarcia nowej hali dokonali: biskup Marek Solarczyk, senator RP Stanisław Karczewski, posłanki  RP: Anna Kwiecień i Agnieszka Górska, dyrektor Kuratorium Oświaty Adrian Barański, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, starosta powiatu przysuskiego Marian Niemirski, wójt gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski, przewodniczący Rady Gminy Hieronim Seta, dyrektor PSP w Rusinowie Dariusz Ciecierski, radni Rusinowa: Tadeusz Kietla, Janusz Madej i Marian Sobolewski, nauczyciel WF Grzegorz Kraska, przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Baran i uczennica Agata Korycka. Po uroczystym przecięciu wstęgi, symbolizującym oddanie obiektu do użytku, nastąpił moment życzeń i gratulacji składanych przez zaproszonych gości, którzy w swoich wystąpieniach gratulowali tak wspaniałego obiektu, ważnego dla społeczności lokalnej.

Na szczególną uwagę zasługuje moment, w którym Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak wręczył Wójtowi Gminy Rusinów Medal za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego. W dalszej części uroczystości odbył się występ artystyczny uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie przygotowany przez Agatę Krzyżanowską i Jolantę Korycką. Natomiast nasza ambasador kultury ludowej Maria Siwiec i jej podopieczne zaprezentowały krótki występ pieśni ludowych. Podczas imprezy została przedstawiona prezentacja multimedialna ukazująca fotografie z poszczególnych etapów budowy hali. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie obiektu i wpisanie się do kroniki pamiątkowej szkoły. Zwieńczeniem uroczystości była degustacja regionalnych potraw przy stoiskach wystawienniczych przygotowanych przez gminne stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich tj.: Stowarzyszenie „Borowianki” z Władysławowa, Stowarzyszenie „Przystalanie” z Przystałowic Małych, Koło Gospodyń Wiejskich z Rusinowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic, Koło Gospodyń Wiejskich z Zychorzyna oraz rodziców i pracowników szkoły. Uroczystość poprowadzili: Edyta Bykowska i Grzegorz Kraska.

Skip to content