Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” w Chruślicach podpisało umowę na opracowanie koncepcji Smart Villages. Głównym celem operacji będzie opracowanie idei koncepcji smart village dla wspomnianej miejscowości Chruślice. 

Proces tworzenia wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa oraz ich uświadomienia w zakresie wykorzystania dotychczasowych zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju cyfryzacji, mobilności, czy też poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców, rozwój usług społecznych, czy też estetykę wykorzystania przestrzeni itp.

To kolejna inicjatywa, polegająca na opracowaniu koncepcji smart village, która przeprowadzona będzie na obszarze gmin z obszaru LGD Razem dla Radomki. Realizowana będzie na terenie miejscowości Chruślice w gminie Wolanów przez Koło Gospodyń Wiejskich Babki.pl z Chruślic.

W celu wypracowania najlepszych rozwiązań, zostaną przeprowadzone konsultacje, zatrudnieni zostaną wykonawcy, którzy wypracują dokument, w którym wskazane zostaną kierunki rozwoju miejscowości.

Skip to content