160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w 19 wieku – polski zryw niepodległościowy. Powstanie było skierowane przeciwko carskiej Rosji, a jego bezpośrednią przyczyną był przymusowy pobór do wojska.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”

Powiat Lipski pamiętał

W gminach naszego powiatu złożono znicze oraz kwiaty w miejscach upamiętniających powstanie styczniowe oraz oddano hołd poległym przy ich mogiłach.

W Lipsku uroczystości rozpoczęły się przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie odśpiewano Hymn Polski, a Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch wygłosił okolicznościowa przemowę, nawiązując do zrywu narodowościowego jako pięknej walki o wolność dla przyszłych pokoleń. Kolejnym punktem uroczystości było zapalenie zniczy przy pomniku pamięci strażaków poległych w obronie Ojczyzny, przy którym wartę honorową pełnili strażacy.

W wydarzeniu wzięli udział: Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski, Jan Cyran – Radny Powiatu Lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz lipscy strażacy, Artur Dygas – Sekretarz Miasta i Gminy Lipko, Marcin Lenart – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, Sylwia Induła – przedstawicielka D-cy 62-batalionu p. l. MB WOT w Radomiu, Marek Łata – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”, Wojciech Dziółko – Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność, Krzysztof Furmanek – Komendant Hufca ZHP w Lipsku, Weronika Misiak – zastępca dowódcy Jednostki Strzeleckiej nr 1005 Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku, Norbert Ciupiński – przedstawiciel Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu, a także uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku (grupa z Ukrainy i Kazachstanu).

Kolejna część wydarzenia odbyła się na cmentarzu w Lipsku, gdzie Marek Łata zaprezentował sylwetki działaczy powstania w Lipsku. Przy ich mogiłach zapalono znicze.

W całym powiecie gminy powiatu obchodziły rocznicę wybuchu powstania według własnego harmonogramu. Między innymi w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Pasztowej Woli (gmina Rzeczniów) została odprawiona msza święta w intencji poległych. Mszę celebrował Proboszcz parafii – ks. Marek Wójcik.

Szczegółowe relacje z przebiegu wydarzeń gminnych można znaleźć na stronach internetowych urzędów. W każdej brali udział Radni Powiatu Lipskiego, którzy przy miejscach pamięci zapalili znicze.

W wydarzeniach gminy Sienno wzięli udział Radni: Lucyna Gaik, Antoni Ćwikliński oraz Paweł Niedziela.

W Ciepielowie Powiat Lipski reprezentowali Radni: Radosław Drąg, Zbigniew Ostrach oraz Stanisław Wajs, a w Solcu nad Wisłą: Romuald Kowaleczko oraz Andrzej Czajkowski.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów 160. rocznicy powstania styczniowego na terenie powiatu lipskiego.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lipsku oraz jednostki powiatu lipskiego

Skip to content