Dyr Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Marut oraz Krzysztof Wolski

Dyrektor ZS Nr 1 Anna Gollasch

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kozienicki naukę w klasach pierwszych rozpoczęło w tym roku łącznie 485 uczniów. Wyjątkowym punktem rozpoczęcia roku szkolnego w dwóch placówkach było ślubowanie uczniów klas pierwszych.

W uroczystości w ZS Nr 1 wzięli udział starosta kozienicki Krzysztof Wolski, wiceprezes ds. pracowniczych Enea Wytwarzanie Sławomir Zielony, przewodnicząca Rady Rodziców Renata Wołos oraz ksiądz kanonik Władysław Sarwa proboszcz parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach. W I Liceum Ogólnokształcącym gościła zaś wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska.

Podczas uroczystych spotkań starosta Krzysztof Wolski i wicestarosta Małgorzata Bebelska oficjalnie przedstawili nowych, wyłonionych w drodze konkursu, dyrektorów placówek. Na pięcioletnią kadencję zostali powołani: dotychczasowa dyrektor Ewa Malec, która pełni obowiązki dyrektora od 2006 roku i będzie nadal kierować I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, natomiast Anna Gollasch, dotychczasowa wicedyrektor została powołana na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, a psycholog kliniczny i socjoterapeuta Dorota Marut objęła stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Starosta Krzysztof Wolski podziękował przy tym dotychczasowym dyrektorom Ryszardowi Zającowi oraz Ewie Jarosz, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę.

Rozpoczęcie roku szkolnego stało się także okazją do wręczenia nagród Starosty dla najlepszych maturzystów. W Zespole Szkół Nr 1 byli to: absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego: Michał Kociołek, Wiktoria Ciepielska, Jakub Golisz, absolwenci Technikum: Sara Figurska, Mateusz Leszczyński i Jakub Piechociński. W I Liceum Ogólnokształcącym wyróżnienia otrzymali: Amelia Worobiec, Jakub Gumiński i Julia Marchewka.

Warto dodać, że Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach to Srebrna Szkoła w rankingu Perspektyw 2022. Liceum zajmuje obecnie 406 miejsce w kraju, Technikum – 119 w delegaturze radomskiej, Liceum – 8 miejsce i Technikum – 3 miejsce. Obie szkoły to doskonała oferta dla ambitnych uczniów, którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość. Szkoła oferuje nowoczesną edukację, sprawdzone metody i wyraźne efekty. Uczniowie uczestniczą w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, podczas zajęć korzystają z kompleksowo wyposażonych pracowni. Szkoła dysponuje internatem, stołówką i różnorodną infrastrukturą sportową.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Marut oraz Krzysztof Wolski
Dyrektor ZS Nr 1 Anna Gollasch
Skip to content