Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku otrzymał nowoczesny ambulans typu C marki Ford Transit o wartości blisko 580 tysięcy złotych.

Warto nadmienić, że typ C to najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu. To ruchoma jednostka intensywnej opieki. Został skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Pojazd jest wyposażony między innymi w nosze z transporterem, defibrylator transportowy, krzesełko kardiologiczne, respirator transportowy, ssak, pompę infuzyjną, deski – ortopedyczną i pediatryczną oraz nosze podbierakowe.

Zakup karetki został sfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który podkreślił, że karetka nie jest jedynym wsparciem, jakie trafiło w ostatnim czasie do lipskiego szpitala. W ramach projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, szpital w Lipsku otrzymał także aparaturę medyczną, w tym między innymi aparat do terapii nerkozastępczej, respirator specjalistyczny stacjonarny, aparat do znieczulenia, pompę infuzyjną, aparat USG, tomograf komputerowy, mobilny aparat RTG, aparaty do wentylacji wysokoprzepływowej, centralę do monitorowania, defibrylatory, kardiomonitory czy mobilny respirator specjalistyczny, a także środki ochrony osobistej. Łączna wartość przekazanego szpitalowi wsparcia to ponad 4,8 miliona złotych.

Ambulans poświęcił ks. Sławomir Kośniewski, pełniący w szpitalu posługę duszpasterską. W uroczystości wzięli udział: Sławomir Śmieciuch – starosta lipski, Maria Węgrzecka – wicestarosta lipski, Maria Chmielnicka – dyrektor SPZZOZ w Lipsku, radni Powiatu Lipskiego Romuald Kowaleczko, Andrzej Czajkowski i Antoni Ćwikliński oraz personel szpitala.

Skip to content