Wydatki inwestycyjne gminy w 2022 roku opiewają na łączną kwotę 24,5 miliona złotych, z czego dużą część stanowią bezzwrotne dotacje z programów Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Cieszy na pewno fakt, że wszystko idzie zgodnie z planem i kolejne inwestycje zmieniają komfort życia mieszkańców – mówi Leszek Margas, wójt gminy Zakrzew.

Dokonano już odbioru pierwszego etapu budowy, przebudowy oraz remontów dróg, które są finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość pierwszego etapu to kwota ponad 7,1 milionów złotych. Przebudowa drogi w Wacynie, czyli ul. Szafirowej / Traktorzystów, dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, również jest na ukończeniu. Koszt  tej inwestycji kształtuje się na poziomie około 4,8 miliona złotych.

W czerwcu została zakończona modernizacja budynku oświatowego w Gulinie. Od września zgodnie z zapowiedzią władz samorządowych, w budynku funkcjonuje punkt przedszkolny, a swoją siedzibę ma tam również Ochotnicza Straż Pożarna. To miejsce, gdzie dzieci twórczo będą mogły spędzać czas, zdobywać nowe umiejętności oraz wiedzę na temat otaczającego ich świata. Przedszkole jest przeznaczone dla 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Znajdują się w nim przestronne pomieszczenia, które dostosowane zostały do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Nadzór nad punktem sprawuje dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 7.30 – 15.30. Obok budynku znajduje się w pełni bezpieczna przestrzeń do aktywnego wypoczynku, czyli plac zabaw i boisko Orlik.

W lipcu wykonany został pilotażowy otwór studni głębinowej w Jaszowicach, teraz zostaje zlecone wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego na przełomie roku ma być ogłoszony przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

– To nie koniec inwestycji w naszej Gminie, we wrześniu zleciliśmy wykonanie projektu budowy przedszkola w Janiszewie, a firma, która wygrała konkurs ma teraz sześć miesięcy na sporządzenie dokumentacji. Przedszkole będzie mieścić na tej samej działce, na której kiedyś stała szkoła.

Leszek Margas

wójt gminy Zakrzew.

Skip to content