W ostatnim czasie w Powiecie Białobrzeskim oddano do użytku wiele kolejnych kilometrów dróg, które przyczyniają się do poprawy infrastruktury komunikacyjnej w regionie. Inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.  

Jedną z największych inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej relacji Stara Błotnica – Kadłubska Wola – Młodynie Górne. Prace objęły odcinek o długości ponad 8,6 kilometra, który łączy gminy
Stara Błotnica i Radzanów. Dzięki poszerzeniu jezdni, wykonaniu dwóch warstw asfaltu, wybudowaniu chodnika o długości 2,5 kilometra oraz niezbędnemu odwodnieniu i zjazdom, droga ta stała się znacznie bezpieczniejsza i bardziej funkcjonalna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 8 milionów złotych, z czego 95 procent pochodziło z Rządowego Programu Polski Ład, a wkład własny zapewnili Powiat Białobrzeski oraz Gminy Stara Błotnica i Radzanów.

Kolejną ważnym zadaniem było przebudowanie drogi powiatowej relacji Falęcice – Adamów. Prace obejmowały przebudowę odcinka o długości blisko trzech kilometrów oraz wybudowanie chodnika o tej samej długości. Całkowity koszt prac wyniósł 4 086 000,00 złotych, z czego 95 % zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych PolskiŁad. Pozostałe 5 % wkładu własnego zapewnili Powiat Białobrzeski oraz Gmina Promna.

Istotnym projektem było także przebudowanie drogi powiatowej w miejscowości Ksawerów Nowy. Odcinek o długości 1,640 kilometra przeszedł gruntowną modernizację, poprawiając tym samym warunki komunikacyjne dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 1 760 000,00 złotych, z czego 95 % zostało dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Pozostałą część środków zapewnili Powiat Białobrzeski oraz Gmina Stromiec.

Warto także wspomnieć o zakończonym odbiorze drogi powiatowej, prowadzącej  z miejscowości Grotki do miejscowości Ocieść. Ten odcinek o długości 520 metrów został przebudowany, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i komfort podróży. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 521 237,59 złotych, a dofinansowanie w wysokości 265 000 złotych zostało zapewnione tym razem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostałą część środków sfinansowali Powiat Białobrzeski oraz Gmina Radzanów.

Obecnie trwają prace modernizacyjne na wielu innych drogach powiatowych w regionie, które również przyczynią się do poprawy infrastruktury drogowej. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy powiatu białobrzeskiego będą mogli cieszyć się lepszymi warunkami podróży, większym bezpieczeństwem i komfortem na drogach. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej jest kluczowym elementem rozwoju każdego regionu, a nasz samorząd powiatowych podejmuje aktywne działania w tym zakresie.
Sylwester Korgul

starosta białobrzeski

Skip to content