Przebudowa drogi powiatowej w Podolanach to efekt działań wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju i systemu planowania, gdzie cenny wkład miał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Przebudowa odcinka drogi od miejscowości Bąkowa do drogi wojewódzkiej numer 747 przez miejscowość Podolany to wspólna inwestycja Powiatu Lipskiego, Lasów Państwowych, gmin Ciepielów i Gminę Sienno oraz Fermy Podolany. Przebudowa drogi usprawni szlak komunikacyjny łączący gminy Ciepielów i Sienno, podniesie się poziom bezpieczeństwa użytkowania tej drogi i poprawi komfort podróżowania.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Leszek Mach, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Wielgiem, a w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin oraz pozostałych instytucji i firm.

Skip to content