Grupa 14 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze uczestniczyła w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus Plus. Szkoła uzyskała akredytację w tym międzynarodowym programie w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego kadry nauczycielskiej, co dało możliwość uczestniczenia w dwutygodniowym kursie językowym i informatycznym w Grecji.

Nauczyciele podnosili swoje kompetencje z języka angielskiego oraz technologii informatycznej i cyfrowej w celu wprowadzania do swojej pracy innowacyjnych technik nauczania. Kursy pozwoliły nauczycielom rozwinąć umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych.

Kurs językowy i informatyczny w Grecji okazał się niezwykle cennym doświadczeniem, umożliwił rozwój kompetencji językowych, przyczynił się do zwiększenia poczucia pewności siebie u uczestników, którzy zdecydowanie łatwiej mogli porozumiewać się z innymi w języku angielskim, dał szansę zdobycia ogromnej wiedzy językowej, metodycznej oraz wiedzy dotyczącej historii i kultury Grecji. Nowe umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze.

Skip to content