Budowa przeprawy mostowej na Wiśle w powiecie kozienickim to jedna z największych inwestycji rządowych w regionie

Most na Wiśle pomiędzy powiatem kozienickim a garwolińskim to inwestycja oczekiwana od czasów II wojny światowej. Obecnie trwają prace przygotowawcze do jej realizacji. Szacunkowy koszt budowy to około 650 milionów złotych, z czego strona rządowa zapewnia do 80 procent, natomiast pozostałe 20 procent wzięły na siebie samorządy: wojewódzki, powiatowe i gminne.

Most pod Kozienicami powstaje w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Planowana inwestycja połączy dwa brzegi Wisły pomiędzy miejscowościami Świerże Górne w powiecie kozienickim i Antoniówka Świerżowska w powiecie garwolińskim. W tej okolicy istniał kiedyś most wojskowy, zbudowany przed II wojną światową i zburzony w trakcie Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Szacowany koszt budowy nowej przeprawy wraz z infrastrukturą i drogami dojazdowymi to kwota 650 milionów złotych. Sam koszt przygotowania dokumentacji to ponad 29 milionów złotych. Strona rządowa zapewnia udział do 80 procent, natomiast pozostałe koszty sfinansowane zostaną z budżetu samorządu województwa, powiatu garwolińskiego i kozienickiego oraz gmin Maciejowice i Kozienice.Przygotowaniem dokumentacji zajmuje się Biuro Projektowe Most-Projekt z Poznania. Zakończone zostały już prace projektowe dla etapu B (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe), które miały na celu: wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenia jego efektywności ekonomicznej oraz uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów dróg dojazdowych oraz samej przeprawy mostowej. Studium ma ostatecznie ustalić typy oraz podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych, a także dostarczyć informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu oraz czasu realizacji zadania oraz umożliwienia uzyskania decyzji o  uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji.

Nowoczesny most ma mieć długość ok. 1,5 kilometra, a dojechać do niego będzie można od strony Garwolina i od strony Kozienic drogami powiatowymi. Zakończenie inwestycji jest planowane na czerwiec 2025 roku. Most w naszym powiecie to jeden z 20 takich obiektów, które powstaną w ramach programu „Mosty dla Regionów”.
Liderem przedsięwzięcia jest starosta garwoliński, z którym ściśle współpracujemy. Kwota dofinansowania Powiatu Kozienickiego do dokumentacji wynosi ponad 1 milion 60 tysięcy złotych i jest podzielona na lata 2021 – 2024.
Krzysztof Wolski

starosta kozienicki

most mapa

Warianty usytuowania mostu wraz z drogami dojazdowymi.

prezydent A. Duda

W inauguracji budowy mostu w powiecie kozienickim brał udział prezydent RP Andrzej Duda.

Skip to content