23 listopada w Komendzie PSP w Przysusze odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu grójeckiego i przysuskiego. Tuż po godzinie 14 rozpoczęła się uroczysta zbiórka, podczas której mł. bryg. Paweł Wiktorowicz złożył meldunek na ręce starszego bryg. Tomasza Cybula (Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej). Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego wszyscy obecni odśpiewali hymn państwowy.

Następnie zabrał głos Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze st. bryg. Marcin Sokół opowiadając o programie wsparcia finansowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz witając zaproszonych gości, wśród których byli posłowie ziemi radomskiej, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych z terenu powiatu oraz przedstawiciele Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W dalszej części programu nastąpiło wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z powiatu grójeckiego i przysuskiego. Z powiatu przysuskiego wsparcie otrzymają: OSP Borkowice, OSP Gielniów, OSP Klwów, OSP Kłonna, OSP Ninków, OSP Odrzywół, OSP Przysucha, OSP Rdzuchów, OSP Rozwady, OSP Rzuców, OSP Sady Kolonia, OSP Skrzyńsko, OSP Wieniawa, OSP Wir, OSP Wola Kuraszowa, OSP Wysokin, OSP Zychorzyn.

Tuż po uroczystym wręczeniu promes głos zabrali zaproszeni goście: Anna Kwiecień Poseł na Sejm RP, Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP oraz starszy brygadier Tomasz Cybula Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zaznaczając ważną rolę jaką pełnią Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i ich opiekunowie, ponieważ to oni w przyszłości będą dbać o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. Na koniec na młodzież czekały słodkie upominki.

Skip to content