W Powiecie Przysuskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Posiedzenie zostało zorganizowane z inicjatywy członkini podkomisji poseł Anny Kwiecień. Miłym akcentem był udział w obradach Minister Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Posiedzenie rozpoczęło się w Starostwie Powiatowym w Przysusze, a obrady rozpoczął jej przewodniczący poseł Kazimierz Gołojuch, przedstawiając pozostałych członków komisji oraz zapoznał wszystkich zebranych z istotą prac komisji. Następnie głos zabrał gospodarz powiatu starosta Marian Niemirski, który przedstawił obecnych na spotkaniu samorządowców z gmin powiatu. Po dyskusji wójtów z członkami komisji dotyczącej poprzednich perspektyw finansowych oraz tej najbliższej na lata 2021-2027 wszyscy obecni obejrzeli prezentację o zrealizowanych inwestycjach i nowych projektach w powiecie przy wykorzystaniu środków europejskich.

Następnie głos zabrała Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która mówiła o najbliższej perspektywie finansowej i programach, które będą w niej obowiązywać. Pani minister odnosiła się również do uwag i sugestii samorządowców na temat możliwości wykorzystania regionalnego potencjału. Kolejnym punktem obrad była wizytacja zakładu Klinkier Przysucha w Skrzyńsku, który został uruchomiony w grudniu 2013 roku przy wykorzystaniu środków unijnych, a obecnie stanowi najnowocześniejszą fabrykę w Europie, produkującą płytkę klinkierową ekstrudowaną. Ostatnim punktem wyjazdowego posiedzenia była wizytacja firmy Euro-Papryka Pawła Myziaka w Potworowie, zrzeszającej lokalnych producentów owoców i warzyw.

Skip to content