Taką nazwę nosi program realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego program wsparcia ochrony zabytków na terenie Mazowsza. Jego realizacja jest możliwa dzięki zabezpieczeniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, w którym reprezentantką społeczności powiatu przysuskiego jest Ewa Białecka, koniecznych środków finansowych. W subregionie radomskim dofinansowania dostały 23 obiekty zabytkowe na kwotę 2,2 mln złotych. W powiecie przysuskim władze samorządu mazowieckiego zatwierdziły dwa projekty do realizacji. Są to: 1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz remontu elewacji, etap 5, Kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze. Beneficjentem dofinansowania w wysokości 70 000 zł jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze. 2. Konserwacja ołtarza św. Barbary, II etap z kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie. Środki w wysokości 30.000 zł otrzymuje Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie. Należy cieszyć się z każdego uzyskanego dofinansowania, ponieważ często w budżetach samorządów brakuje środków na remont zabytków. Jednak, co naturalne, potrzeby w tej dziedzinie są znacznie większe, a efekty pracy samorządu  mazowieckiego w odniesieniu do działania rządu w tek kwestii są dość skromne. Podziękowania należą się p. Ewie Białeckiej za wsparcie projektów z powiatu przysuskiego i skuteczne zabieganie o przyznanie dofinansowań.
Skip to content