Powiat Kozienicki otrzymał rekordowe dofinansowanie, ponad 16 milionów złotych dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na lata 2022-23. Decyzję, zapewniającą finansowanie budowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach, podpisał minister finansów. 

Budowa nowoczesnego Ośrodka w nowej lokalizacji, czyli w mieście Kozienice korzystnie wpłynie na rozwój szkoły i pozwoli na rozszerzenie działalności SOSW oraz objąć opieką większą liczbę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Obiekt będzie dwukondygnacyjny, na który składać się będzie: szkoła i niezbędne do jej funkcjonowania: 18 klas i pracowni dydaktycznych, 4 sale rewalidacyjne, 3 sale wyciszeń, 4 sale terapeutyczne, biblioteka, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, kuchnia z jadalnią oraz internat na 60 osób. W szkole będzie mogło się uczyć 100 uczniów. Całość kompleksu będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

– Nowa siedziba w Kozienicach to spełnienie wieloletnich marzeń rodziców, kadry szkoły, a przede wszystkim dzieci, podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie – podkreśla starosta kozienicki Krzysztof Wolski.

Zgodnie z hamonogramem

Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Zakończone są już prace związane z robotami murowymi i żelbetonowymi parteru i piętra na obszarze czterech segmentów budowy. Wykonane są również ścianki działowe i klatka schodowa. Trwają prace nad konstrukcją nośną dachu nad salą gimnastyczną. Na obszarze całej budowy trwają roboty związane z instalacjami oświetleniowymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi i sanitarnymi. Oddanie do użytku nowej siedziby SOSW w Kozienicach planowane jest w 2023 roku.

Rekordowe wsparcie rządu

Decyzja o przyznaniu rekordowego wsparcia z budżetu państwa była pokłosiem rozmów starosty kozienickiego Krzysztofa Wolskiego zarówno z Ministrem Edukacji i Nauki, Wojewodą Mazowieckim i Parlamentarzystami PiS Ziemi Radomskiej. Szacunkowy koszt budowy nowego Ośrodka to ponad 24 miliony złotych. Prawie 1 milion to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a prawie 4 miliony złotych przekazał powiatowi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota to środki własne kozienickiego samorządu powiatowego.

Uroczysta inauguracja

W grudniu tego roku odbyła się uroczysta Inauguracja budowy Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego, w której wzięli udział m.in.: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Posłowie na Sejm RP Marek Suski, Agnieszka Górska, Andrzej Kosztowniak, Senator RP Stanisław Karczewski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych i cały czas wspierają największą inwestycję realizowaną przez Powiat Kozienicki.

Uroczysta inauguracja budowy
Uroczysta Inauguracja budowy Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego, w której wzięli udział m.in.: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Posłowie na Sejm RP Marek Suski, Agnieszka Górska, Andrzej Kosztowniak, Senator RP Stanisław Karczewski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych i cały czas wspierają największą inwestycję realizowaną przez Powiat Kozienicki.
Skip to content