Nowoczesny, specjalistyczny i świetnie wyposażony bezzałogowy statek powietrzny trafił do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Będzie wykorzystywany na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, miasta i powiatu.

Specjalistyczny dron został zakupiony w ramach rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań “Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024. Przypomnijmy, że w ramach tego programu Powiat Radomski otrzymał 99800 złotych dofinansowania, a całkowity koszt projektu to ponad 107 tysięcy złotych.

W uroczystości przekazania drona uczestniczyli obok starosty radomskiego, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, st. bryg. Bartosz Musiał, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Grzegorz Michorek, a także Ryszard Wiosna, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu, Szymon Warmiak z Polskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczo Ratowniczego w Radomiu. Podpisana została umowa użyczenia drona na okres dwóch lat. W sumie na Mazowszu tylko 12 tego typu projektów przeszło pomyślnie i trafiło do ministerstwa.

– Jesteśmy pierwsi z takim projektem i to na pewno zobowiązuje. Dziękujemy panu staroście, władzom powiatu, za to, że zaprosili nas do tego projektu. To już kolejny raz, kiedy otrzymujemy takie wsparcie. Dron może być wykorzystywany w szerokim zakresie, począwszy od działań ratowniczo – gaśniczych, aby z góry zobaczyć sytuację na miejscu zdarzenia. Możemy wykorzystywać go w działalności prewencyjnych, w lasach, aby sprawdzić drogi przeciwpożarowe – mówił st. bryg. Bartosz Musiał, komendant miejski PSP w Radomiu.

W przekazaniu drona uczestniczyli również zastępca komendanta Komendy Miejskiej Policji mł. insp. Grzegorz Michorek wraz z naczelnikami, a także Ryszard Wiosna, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Zarząd Zlewni w Radomiu oraz Szymon Warmiak, reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Poszukiwawczo – Ratownicze w Radomiu.

– Projekt nazwaliśmy “LOTEM ZA KŁOPOTEM – monitoring zagrożeń BEZPIECZEŃSTWO GÓRĄ”. Zadanie polegało na zakupie Bezzałogowego Statku Powietrznego, czyli tak zwanego drona, a także przeszkoleniu sześciu operatorów ze starostwa oraz służb mundurowych. Celem tego programu jest przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwa w Powiecie Radomskim i samym Radomiu, a także podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń lokalnym.

Bernadetta Nędzi

kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego

 – Jestem przekonany, że to był dobry zakup. Jesteśmy jedyni w regionie, którzy napisali dobry projekt i to pozwoli nam nie tylko podążać lotem za kłopotem, ale latać za wydarzeniami, również na diagnozowanie i monitorowanie różnych zagrożeń. Sprzęt jest wyposażony w różne kamery i czujniki, a wszystko po to, aby zapewnić większe bezpieczeństwo.

Waldemar Trelka

starosta radomski

W ramach projektu “LOTEM ZA KŁOPOTEM – monitoring zagrożeń BEZPIECZEŃSTWO GÓRĄ” powiat radomski zakupił  nowoczesnego drona.

W ramach projektu “LOTEM ZA KŁOPOTEM – monitoring zagrożeń BEZPIECZEŃSTWO GÓRĄ” powiat radomski zakupił nowoczesnego drona.

Dron może być wykorzystywany m.in. do działań ratowniczo – gaśniczych, aby z góry zobaczyć sytuację na miejscu zdarzenia.<br />

Dron może być wykorzystywany m.in. do działań ratowniczo – gaśniczych, aby z góry zobaczyć sytuację na miejscu zdarzenia.

Umowę użyczenia drona na okres dwóch lat podpisali starosta Waldemar Trekla i komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, st. bryg. Bartosz Musiał.<br />

Umowę użyczenia drona na okres dwóch lat podpisali starosta Waldemar Trekla i komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, st. bryg. Bartosz Musiał.

Skip to content