Pięć milionów złotych na remont, wyposażenie i dostosowanie bazy edukacyjnej zasili budżet Liceum Kadetów w Lipinach. Dzięki rozstrzygnięciu II edycji projektów złożonych przez samorządy w ramach „Polskiego Ładu” rozpocznie się proces dostosowywania bazy materialnej szkoły do współczesnych standardów. Będzie to kontynuacja konsekwentnie realizowanej od lat polityki edukacyjnej Zarządu Powiatu w Przysusze. 

– Realizacja tego projektu w Lipinach jest wręcz konieczna i wynika z rosnącego zainteresowania młodzieży kształceniem w klasach mundurowych. Poza tym, w porównaniu do naszych szkół w Przysusze, również nasza lipińska placówka zaczynała odstawać bazą i wyposażeniem od tego, co jest dostępne dla młodzieży w przysuskich zespołach szkół nr 1 i nr 2. Z tego chociażby względu jest najwyższy czas, żeby wyrównać standardy w naszych placówkach oświatowych do podobnego poziomu jakościowego, ponieważ chcemy, żeby zasada równości szans dotyczyła wszystkich naszych uczniów – mówi starosta przysuski Marian Niemirski.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone remonty istniejących obiektów i zakupione niezbędne wyposażenie dostosowane do profilu szkoły i potrzeb edukacyjnych z niego wynikających. Powstaną m. in. nowe obiekty treningowe, odnowione zostanie wyposażenie pokoi mieszkalnych i baza dydaktyczna szkoły. 

Skip to content