Otwarcie drogi powiatowej Stromiec - Wyborów - ul. Kolejowa.

Otwarcie drogi powiatowej Stromiec – Wyborów – ul. Kolejowa.

Inwestycje drogowe w powiecie kozienickim za 3 miliony złotych ze wsparciem rządowym

Na przełomie października i listopada w powiecie kozienickim m.in. dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oddano trzy bardzo ważne i długo wyczekiwane drogi w gminach Gniewoszów i Grabów nad Pilicą.

24 października odbyło się przekazanie do użytku inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Stary Grudek – Sarnów w miejscowości Kociołek Etap II”. Wyremontowany został odcinek o długości 899 metrów. Wartość inwestycji to 992.916,93 zł. Z czego ze środków rządowych w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg dofinansowanie wyniosło 509.134,23 zł. Natomiast wkład własny Powiatu Kozienickiego wyniósł 483.782,70 zł.

Otwarcie drogi powiatowej Wyborów - Grabów Nowy.

Otwarcie drogi powiatowej Wyborów – Grabów Nowy.

Natomiast 8 listopada odbyło się przekazanie do użytku wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Wyborów – Grabów Nowy o długości 2,14 kilometra. Wartość inwestycji to 1.791.282,33 zł. Została ona współfinansowana ze środków rządowych w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 920.658,82 zł. Wkład własny Powiatu Kozienickiego wyniósł 870.623,51 zł.

Tego samego dnia do eksploatacji oddany został również odcinek drogi powiatowej Stromiec – Wyborów – ul. Kolejowa o długości 720 metrów. Wartość tego zadania to: 159.000,00 zł, w tym środki własne Powiatu Kozienickiego to kwota 79.000,00 zł, natomiast dofinansowanie z Gminy Grabów nad Pilicą wyniosło 80.000,00 zł.

W odbiorach inwestycji uczestniczyli m.in.: senator RP Stanisław Karczewski, posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Dariusz Bąk, starosta kozienicki Krzysztof Wolski, wicestarosta Małgorzata Bebelska, radni Rady Powiatu, wójtowie gmin: Gniewoszów Marcin Gac, Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, sołtysi wsi Kociołek, Wyborów, Grabów Nowy i Grabów nad Pilicą.

Zarówno wójtowie, jak i sołtysi wyrazili zadowolenie z działań nowego Zarządu Powiatu Kozienickiego, który pozytywnie i szybko odpowiedział na potrzeby mieszkańców gmin. Wyrazili też przekonanie, że oddanie do użytku dróg będą miały duży wpływ na dalszy rozwój gmin.

Przebudowana droga powiatowa Stary Grudek – Sarnów w miejscowości Kociołek.

Przebudowana droga powiatowa Stary Grudek – Sarnów w miejscowości Kociołek.

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej Wyborów - Grabów Nowy.

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej Wyborów – Grabów Nowy.

– Realizacja inwestycji drogowych w powiecie kozienickim, ale też innych powiatach to efekt działań rządu na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju, dzięki któremu na terenach wiejskich jest realizowanych coraz więcej inwestycji z udziałem środków rządowych. Powstają nie tylko nowe drogi, ale również żłobki, przedszkola, szkoły i obiekty sportowe.

Stanisław Karczewski

senator

– Remonty i przebudowy dróg to przykład dobrej współpracy wójtów i samorządów gmin z Powiatem Kozienickim. Ta wzajemna współpraca przekłada się na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej i jeszcze bardziej skutecznych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju gmin.

Krzysztof Wolski

starosta kozienicki

Skip to content