W sierpniu pątnicy z powiatu kozienickiego, już po raz 33 wyruszyli w pielgrzymią wędrówkę na Jasną Górę. Podobnie jak w ubiegłym roku, rozpoczęła się ona mszą świętą w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach, po której ponad 100-osobowa grupa rozpoczęła rekolekcje w drodze pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 

Pielgrzymom, oprócz ich bliskich, od początku szlaku towarzyszyła i wspierała w pątniczym wysiłku wicestarosta powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska. Po 10 dniach wędrówki, 13 sierpnia,  grupa kozienickich pątników dotarła na Przeprośną Górkę. Po krótkim odpoczynku i modlitwie wszyscy udali się na Jasnogórskie Wały, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta, kończąca tegoroczną pielgrzymkę.  Pielgrzymka to czas przemiany, zastanowienia się nad samym sobą i sensem życia. Każdy przeżywa ją indywidualnie, niosąc w sercu swoje prośby i zawierzenia. Oprócz indywidualnych intencji i próśb kozieniccy pielgrzymi nieśli w sercach także intencję ogłoszenia błogosławioną Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych samorząd Powiatu Kozienickiego przekazał pielgrzymom koszulki, wodę i gorący posiłek.

Skip to content