W kościele parafialnym Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się Koncert Papieski w obronie dobrego imienia Jana Pawła II „Nie lękajcie się Miłości”. Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariusz Dziuba oraz Ksiądz Proboszcz Mariusz Zembrzuski. Koncert odbył się pod patronatem honorowym Senatora RP Stanisława Karczewskiego. Partnerem wydarzenia była ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Burmistrz Mariusz Dziuba przywitał wszystkich przybyłych na wydarzenie, m.in.: Senatora RP Stanisława Karczewskiego, Posła na Sejm RP Annę Kwiecień oraz Posła na Sejm RP Marka Suskiego, siostry zakonne z nowomiejskich zgromadzeń oraz Mieszkańców. W krótkim przemówieniu nawiązał do osoby Jana Pawła II, Papieża Polaka. Zaznaczył, że koncert jest wyrazem wdzięczności za odwagę Jana Pawła II, ale też sprzeciwem wobec opluwania dobrego imienia naszego rodaka. Burmistrz odczytał również uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, którą 18 maja 2023 r. podjął samorząd Nowego Miasta nad Pilicą.

Podczas koncertu wystąpili artyści na co dzień związani z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego. Przybyli goście mogli usłyszeć solistów śpiewających sopranem i tenorem przy akompaniamencie harfy oraz wiolonczeli. Koncert składał się z utworów i pieśni związanych z osoba naszego Papieża Świętego Jana Pawła II. Były to pieśni, które towarzyszyły Ojcu Świętemu w czasie różnych pielgrzymek do Ojczyzny podczas trwania Jego pontyfikatu, m.in. Moje miasto Wadowice, Totus Tuus, Góralu czy Ci nie żal. Utwory były przeplecione słowem wiążącym, w którym zostały wykorzystane myśli Karola Wojtyły i Jego poezja. Na zakończenie koncertu z wielkim wzruszeniem, radością i entuzjazmem wszyscy zebrani zaśpiewali ulubiona piosenkę Jana Pawła II Barkę. Podczas koncertu na wielu twarzach można było zauważyć skupienie, zamyślenie i wzruszenie.

Jako Polacy powinniśmy być dumni z naszego Papieża Polaka. Lista jego zasług jest niewyczerpana i wszyscy jesteśmy Mu winni wdzięczność za Jego odwagę, mądrość i nieustającą walkę o wolność i godność ludzi na całym świecie. Najbardziej trafnym podsumowanie będzie cytat Jana Pawła II: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzkości unosi się ku kontemplacji prawdy.

Skip to content