Ponad 11,2 miliona złotych otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji Programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne (w tym ponad 10,8 mln zł na utworzenie Centrum oraz ponad 400 tys. zł na funkcjonowanie). Uroczystość podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła oraz przedstawicieli samorządów odbyła się 12 września br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Powiat Lipski otrzymał dofinansowanie na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w łącznej wysokości 402 tysiące złotych. Przypomnijmy, że wcześniej samorząd powiatowy zrealizował budowę COM od sierpnia 2019 do sierpnia 2022 roku. Centrum, zapewniające usługi zamieszkania całodobowego wraz z całodziennym wyżywieniem dla 20 osób, rozpoczęło funkcjonowanie od 1 września 2022 roku.

Przedsięwzięcia COM w Lipsku są ukierunkowane na zaspokajanie codziennych potrzeb bytowych, mieszkaniowych, terapeutycznych, które w znaczący sposób wpłyną na poprawę życia i zdrowia mieszkańców Centrum. Obok różnorodnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej uczestnicy Centrum będą mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa, komfortu i odpoczynku.

Skip to content