Wydatki inwestycyjne w 2022 roku opiewają na łączną kwotę 24,5 miliona złotych. Po ośmiu miesiącach mogę z całą pewnością stwierdzić, że zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramem – mówi Leszek Margas, wójt gminy Zakrzew.

Jakie są najważniejsze inwestycje drogowe?
Bardzo duże zadania drogowe są prowadzone dzięki pozyskanym środkom w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew”. Inwestycja polega na budowie i remoncie 13 odcinków dróg gminnych. Dokonaliśmy już odbioru pierwszego etapu budowy, przebudowy oraz remontów dróg, którego wartość to kwota ponad 7,1 miliona złotych. Warto dodać, że przebudowa drogi w Wacynie, czyli ulicy Szafirowa/Traktorzystów, dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, również jest na zaawansowanym etapie. Koszt tej inwestycji kształtuje się na poziomie około 4,8 miliona złotych.

Prowadzono również prace związane z rozbudową wodociągów. Gdzie konkretnie?
Trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Milejowice o długości ponad 2 kilometry. Dzięki tej inwestycji będzie możliwe podłączenie do kanalizacji nowych działek, zwłaszcza w północnej części Milejowic. W lipcu wykonaliśmy pilotażowy otwór studni głębinowej w Jaszowicach. Ustaliliśmy wydajność studni, która wynosi ok. 100 m3/h oraz poznaliśmy skład chemiczny wody, który jest istotny dla zaprojektowania technologii uzdatniania wody. Obecnie prowadzone są prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. W pierwszych dniach nowego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wiele zmieniło się również w gminnych szkołach, ale także budynkach ochotniczych straży pożarnych…
Pod koniec sierpnia zakończyliśmy rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi. Nie ukrywam, że ta inwestycja jest dla mnie szczególnie ważna. Przeznaczyliśmy na nią ponad 11 milionów złotych, w tym 5 milionów ze środków, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. To nie koniec inwestycji w naszej gminie, we wrześniu zleciliśmy wykonanie projektu budowy przedszkola w Janiszewie. W czerwcu zakończyliśmy modernizację budynku oświatowego w Gulinie. Od 1 września, zgodnie z zapowiedzią, w budynku funkcjonuje punkt przedszkolny, swoją siedzibę ma tam także Ochotnicza Straż Pożarna. Został rozstrzygnięty przetarg na budowę remizy strażackiej w Kolonii Jaszowice. Pod koniec listopada podpisano umowę na budowę z firmą Archibud, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 2023 roku.

Jakie jeszcze inwestycje gminne poprawią jakość życia mieszkańców?
W połowie listopada została podpisana umowa z firmą Solaris Bus & Coach na zakup czerech autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino 12 wraz z punktami ładowania. Wartość zadania to ponad 12,7 milionów złotych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy 10 sierpnia 2023 roku, a planowany termin uruchomienia transportu zbiorowego przewidziany jest na dzień 16 sierpnia 2023 roku. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zakrzewie. Po otrzymaniu pozwolenia ogłosimy przetarg, który jest planowany jeszcze w tym roku kalendarzowym. Jak widać, nasza gmina wciąż się rozwija, a my sami oceniamy bieżący rok, jako bardzo dobry, zwłaszcza dla gminnych inwestycji.

L. Margas
Skip to content