W piątek, 10 lutego w Gołębiowie, gm. Lipsko, odbył się pierwszy Ogólnopolski Konwent Centrów Opiekuńczo–Mieszkalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Starosty Lipskiego – Sławomira Śmieciucha oraz Grzegorza Comber – Kierownika COM w Lipsku.

Głównym celem Konwentu było wypracowanie wspólnego stanowiska do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o wytyczne w zakresie interpretacji zapisów programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” dotyczących funkcjonowania placówek, w tym szczególnie:

  • określenie i sformułowanie podstawowych problemów organizacyjno-prawnych, dotyczących funkcjonowania COM;
  • wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie dotychczasowego funkcjonowania i współpracy z urzędami Wojewódzkimi;
  • określenie i sprecyzowanie pytań do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczących Modułu II tj. funkcjonowania COM.

Sprecyzowane zapytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania Placówek oraz interpretacja zapisów programowych objęła blisko 50 zagadnień.

Przy wspólnym zaangażowaniu uczestników udało się wyznaczyć kierunek wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie funkcjonowania jednostek COM. Formuła Konwentu spotka się z akceptacją i była doskonałą okazją do poznania się, wymiany doświadczeń oraz dialogu na przyszłość.

W wydarzeniu udział wzięli: Andrzej Łosiewicz – Dyrektor Biura Funduszu Solidarnościowego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, Marzena Tazbir-Kowalczyk – Dyrektor Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski, Grzegorza Comber – Kierownika COM w Lipsku oraz przedstawiciele 24 jednostek COM z całej Polski oraz jedna Fundacja.

Konwent został objęty patronatem honorowym przez:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlenę Maląg oraz Wojewode Mazowieckiego – Konstantego Radziwiłła.

Zdjęcia i grafiki: Starostwo Powiatowe w Lipsku

Skip to content