Burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał umowę, dzięki której gmina Grójec otrzymała bezzwrotne rządowe dofinansowanie w wysokości ponad 24 milionów 260 tysięcy złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rozwój i modernizację dróg na terenie gminy Grójec. Umowa na realizację inwestycji została podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu. – Dziękujemy za przyznanie tak znaczących środków, z których skorzystają przede wszystkim mieszkańcy – mówił burmistrz Grójca.

Skip to content