Listopad już tradycyjnie stał się w naszej gminie miesiącem spotkań z seniorami. Seniorzy spotykają się, aby w miłej i ciepłej atmosferze porozmawiać, pobawić się i miło spędzić czas. W tym roku na zaproszenie odpowiedziało ponad 80 osób z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: ks. Marek Lurzyński, ks. Witold Gładyś, sekretarz Sławomir Tamioła, dyr. Waldemar Cichawa, dh Robert Siudek. W imieniu władz Samorządu Gminy Borkowice, życzenia z okazji Dnia Seniora złożył wójt Robert Fidos. Część artystyczną poprowadzili Karol Sionek i Marcin Włodarczyk.

Imprezę swoim pięknym występem uświetnił żywiołowy występ zespołu Polski Łan z Warszawy. Spotkanie obfitowało w śmiech, zabawę, wspólną biesiadę, konkursy, taniec i rozmowy. Nad całością imprezy czuwały: Nina Siudek i Kinga Cholewa. Seniorzy otrzymali od organizatorów słodkie upominki a od druha Roberta Siudka książkę: ,,100-lecie OSP w Borkowicach”.

Organizatorem Dnia Seniora był Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach.

Skip to content