Strażacy z Majdowa doczekali się nowej strażnicy. Własnymi siłami oraz własnymi pieniędzmi w latach 2010-2012 wybudowali w stanie surowym jeden z dwóch planowanych budynków. W 2013 roku gmina Szydłowiec włączyła się w proces modernizacji strażnicy, przeznaczając na ten cel z budżetu środki na pokrycie dachu (strażacy wykonali go własnymi siłami), a w 2015 roku przeznaczyła kwotę blisko 170 tysięcy złotych na prace wykończeniowe. Od 2015 do 2020 nastąpiła stagnacja, a II etap budowy nie był realizowany… choć sołectwo Majdów począwszy od 2013 roku corocznie przeznaczało i nadal przeznacza na ten cel środki z funduszu sołeckiego – łącznie z bieżącym rokiem to kwota ok. 220 tysięcy złotych.

Skip to content