Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku zakończył dwa odcinki chodników wraz z przejściami dla pieszych. W ten sposób mieszkańcy Pawliczki mają usprawniony dostęp do pracowni fizjoterapii, a w Rzeczniowie do obiektów handlowych. Inwestycje doszły do skutku w wyniku współpracy Powiatu Lipskiego i Urzędu Gminy w Rzeczniowie. Gmina pokryła koszty zakupu materiałów, a zarząd dróg pozostałe koszty oraz zapewnił nadzór inwestorski nad robotami. Całkowity koszt obu zadań wyniósł około 16 tysięcy złotych. To niejedyna dobra informacja dotycząca przebudowy dróg w powiecie lipskim. W radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego podpisano umowa na przebudowę drogi w Tymienicy. Z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel zostanie przeznaczone 320 tysięcy na przebudowę drogi powiatowej Ciepielów-Tymienica-Chotcza w miejscowości Tymienica, gdzie powstanie blisko kilometr nowego asfaltu. Powiat Lipski podczas podpisania umowy reprezentowali: wicestarosta Maria Węgrzecka oraz Zbigniew Ostrach, urzędujący członek Zarządu Powiatu.

Skip to content