ks. biskup Paweł Socha
Aktu poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja ks. biskup Paweł Socha, pierwszy honorowy obywatel gminy Gózd, który przewodniczył Mszy świętej.
sztandar

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie poświęconego sztandaru wójtowi Pawłowi Dziewitowi. Dokonał tego przewodniczący Rady Gminy Marcin Linowski, który uprzednio zaprezentował wzór sztandaru i przedstawił jego symbolikę.

Wspólnota, korzenie, tożsamość, lokalny patriotyzm, symbol – to słowa, które najczęściej mogliśmy usłyszeć podczas uroczystości poświęcenia sztandaru gminy Gózd. Uroczystości ważnej i podniosłej ze względu na swój przekaz, wyjątkowo pięknej ze względu na oprawę i uświetnionej przez obecność znamienitych gości.

Gościem szczególnym uroczystości był Jego Ekscelencja ks. biskup Paweł Socha, pierwszy honorowy obywatel gminy Gózd, który przewodniczył Mszy świętej. On też wygłosił homilię i dokonał aktu poświęcenia sztandaru. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przed Urzędem Gminy. Tam odśpiewano hymn państwowy, po czym zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Wszyscy zabierający głos podkreślali w swoich wypowiedziach, jak ważne jest budowane wspólnoty tej na poziomie sołectwa, gminy, później powiatu, województwa, a w końcu narodu. Jak ważna dla naszej tożsamości jest przynależność do tej wspólnoty, uczestniczenie w jej życiu oraz dbanie o nią. Innymi słowy, jak ważne są w naszym życiu korzenie, które dają oparcie i poczucie stabilizacji, ale również określają nas jako ludzi. Sztandar zaś, którym gmina Gózd może już oficjalnie się posługiwać, jest właśnie emanacją tej wspólnotowości.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie poświęconego sztandaru wójtowi Pawłowi Dziewitowi. Dokonał tego przewodniczący Rady Gminy Marcin Linowski, który uprzednio zaprezentował wzór sztandaru i przedstawił jego symbolikę. Niestety, nie wszyscy zaproszeni mogli do nas w tym dniu przybyć, jak np. premier RP pan Mateusz Morawiecki, ale pamiętali o nas, przesyłając na ręce Wójta Pawła Dziewita listy gratulacyjne i podziękowania. Byli z nami natomiast i wspólnie z nami świętowali: eurodeputowany – pan Zbigniew Kuźmiuk, posłowie na Sejm RP: pani Agnieszka Górska i pan Andrzej Kosztowniak, wicewojewoda mazowiecki – pan Artur Standowicz, wojewódzki inspektor transportu drogowego –  pan Krzysztof Chojancki, komendant miejski Policji w Radomiu –  mł. insp. Konrad Krakowiak, komendant  miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu bryg. Paweł Fliszkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Paweł Tuzinek , szef sekcji szkoleniowej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – Konrad Burdon,  dyrektor Mazowieckiego Oddziału ARiMR  – Paweł Drobek, kierownik Biura Powiatowego ARiMR  – pani Agnieszka Pasek, starosta Powiatu Radomskiego – pan Waldemar Trelka, wójt gminy Jedlnia-Letnisko – pan Piotr Leśnowolski, wójt gminy Zakrzew – pan Leszek Margas,  proboszczowie: parafii Kuczki i parafii Gózd, dyrektorzy szkół, radni powiatu i gminy, sołtysi. Rangę uroczystości podniosła również obecność pocztów sztandarowych gminnych jednostek OSP oraz gminnych placówek oświatowych.

Skip to content