W ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych władze gminy Gózd pozyskały niemal 9 milionów złotych.

Potrzeby są bardzo duże, a trzeba przyznać, że władze gminy Gózd w ostatnich latach są bardzo aktywne. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostaną na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kwota 1 900 000,00 zł oraz na przebudowę trzech odcinków dróg gminnych: Kłonów – dł. ok. 2500 m; Wojsławice-Kłonówek-Kolonia dł. 1500 m, Lipiny Gózd – dł. 1400 m – kwota 6 996 750,00 tys. zł.

– Nowy PSZOK, dodajmy PSZOK z prawdziwego zdarzenia, powstanie w Goździe, a na jego terenie znajdzie się budynek socjalno-biurowy z punktem napraw i ponownego użycia, wiata magazynowa na odpady oraz waga samochodowa. Plac PSZOK-u zostanie oczywiście ogrodzony i wyposażony w obiekty małej architektury – zaznacza wójt gminy, Paweł Dziewit. 

Zakres robót związanych z przebudową dróg obejmie: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowy, warstwy bitumiczne, pobocza i oznakowanie pionowe.

Warto nadmienić, że z Polskiego Ładu w ciągu ostatnich trzech lat gmina Gózd pozyskała w sumie ponad 25 milionów zł. Jeśli do tego dodamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 10,4 mln zł, otrzymamy imponującą kwotę ponad 35 milionów zł, która to kwota stawia Gózd w czołówce gmin powiatu radomskiego pod względem pozyskiwanych środków zewnętrznych. Jest to również największe dofinansowanie w historii gminy Gózd.

– Jak wiecie, nic nie bierze się z niczego. Aby środki zewnętrzne płynęły do nas tak szerokim strumieniem, potrzebna jest determinacja i skuteczność w działaniu, a tej – jak widać – nam nie brakuje – dodaje Paweł Dziewit.

Skip to content