Kolejne budynki użyteczności publicznej będą ogrzewane błękitnym paliwem

Wójt Karol Burek podpisał umowy na trzy zadania realizowane w ramach zamówienia „Wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzeczniów”.

Zadanie dotyczy trzech budynków: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczniowie –135.000,00 zł, Rehabilitacja oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Pawliczce – 172.200,00 zł oraz Ośrodek zdrowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu – 12.610,01 zł. W ramach zamówienia we wszystkich budynkach zmodernizowano system ogrzewania, przede wszystkim wymieniając źródła ciepła, aby zmienić stosowane dotychczas paliwa na gazowe . Wyremontowano również kotłownie, gdzie zamontowano systemy odprowadzania spalin.  Inwestycje te były możliwe dzięki zakończeniu pierwszego etapu budowy gazociągu na terenie gminy Rzeczniów. W ubiegłym roku przyłączono do sieci gazu ziemnego dwa budynki szkół w Rzeczniowie i Grabowcu. 

Skip to content