Na początku listopada odbył się odbiór techniczny zadania pod nazwą „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gózd, w formule zaprojektuj i wybuduj”.

W tej ważnej chwili dla całej gminy, uczestniczyli również parlamentarzyści ziemi radomskiej, posłowie Marek Suski i Anna Kwiecień. Obecny był również właściciel firmy, wykonującej inwestycję, czyli Paweł Borzęcki z firmy Red Alert z Lublina.

– Obserwuję od wielu lat to co dzieje się na terenie gminy Gózd i muszę przyznać, że gmina rozwija się błyskawicznie. To dzięki panu wójtowi Pawłowi Dziewitowi, który puka do każdych drzwi, aby pozyskać pieniądze. Stara się, aby powstały kolejne inwestycje. To widać, że dzieje się tutaj bardzo dużo – mówi Anna Kwiecień, poseł ziemi radomskiej. 

Warto przypomnieć, że zadanie podzielono na dwie części. W tej pierwszej zrealizowane zostały instalacje fotowoltaiczne na czterech obiektach – Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie oraz szkoły w Klwatce Królewskiej, Podgórze, Kłonówku Kolonii.

Z kolei w ramach drugiej części zadania, instalacje zamontowano na obiektach użyteczności publicznej, na świetlicach w Drożankach, Kłonowie, Kłonówku Kolonii, Kuczkach Kolonii, Wojsławicach, Grzmucinie, Kiedrzynie, Goździe, Klwatce Królewskiej i Bibliotece w Goździe.

Warto zauważyć, że nasza gmina na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inicjatyw Strategicznych w wysokości prawie 1,3 miliona złotych. Całe zadanie to kosz ponad 1,34 miliona złotych.

– Bez pomocy naszych parlamentarzystów oraz rządu Prawa i Sprawiedliwości nie dalibyśmy rady zrobić tak wiele. Chodzi tutaj aż o 14 budynków użyteczności publicznej. Są to budynki, które pracują praktycznie cały czas. Szacujemy, że dadzą nam to oszczędności w granicach 60-70 procent. Zaoszczędzone pieniądze możemy przeznaczyć na inwestycje w kolejnych latach – zaznacza Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd.

Skip to content