9 listopada 2022r w ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze odbył się Dzień ERASMUSA, podczas którego podsumowane zostały zrealizowane dotychczas projekty. Realizacja projektów w programie ERASMUS + stwarza młodzieży możliwości rozwoju zawodowego, kształcenia umiejętności zawodowych oraz rozwijania kompetencji. Przygotowana została prezentacja przez: Alinę Petrenko, Martę Chmielewską, Cezarego Bohdziewicza oraz Wiktorię Szymańczyk.

Do realizacji projektów Erasmusa szkoła przystąpiła w 2019 r., a wiosną 2020 r. odbył się pierwszy wyjazd. Wartość projektów: Praktyki zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy; 112448,00 EUR 495 895,68 PLN, Europejska jakość kształcenia zawodowego 465 534,26 PLN, Okno na świat – mobilność zagraniczna jako narzędzia kształcenia kompetencji kluczowych uczniów technikum w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze – 170 724,00PLN, Akredytacja ERASMUSA w sektorze Edukacja szkolna : 352 685,34 PLN, Akredytacja ERSMUSA w sektorze kształcenie zawodowe – 289 510,00PLN.

W projektach wzięło udział: 204 uczniów i 13 nauczycieli, a 21 nauczycieli sprawowało opiekę nad młodzieżą podczas mobilności w Grecji. Młodzież realizowała zarówno projekty z zakresu Edukacji szkolnej jak i kształcenia zawodowego. Realizacja projektów edukacji szkolnej polegała na rozwijaniu umiejętności kluczowych w zakresie posługiwania się językiem obcym oraz kompetencje informatyczne. Natomiast projekty kształcenia zawodowego koncentrowały się na realizacji praktyk zawodowych na greckim rynku pracy. Wyjazd każdorazowo poprzedzony jest zajęciami przygotowawczymi: językowymi, kulturowymi, informatycznymi oraz pedagogicznymi. Podczas pobytu w Grecji młodzież także poznaje kulturę, zabytki, korzysta z atrakcji turystycznych.

W roku 2022 zrealizowane zostały dwa projekty: wiosną 35 uczniów realizowało projekt Akredytacji Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna, natomiast we wrześniu 29 uczniów uczestniczyło w realizacji projektu w ramach kształcenia zawodowego. Podczas szkolnego apelu uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Na zakończenie uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali prezentację pod kierunkiem Pani Lidii Sionek ,w której podzielili się swoimi wrażeniami z realizacji projektów i zachęcili swoje koleżanki i kolegów do ubiegania się o udział w projektach ERASMUSA.

Skip to content